Skolelever gör rökförbudsskyltar

All sorts rökning har en längre tid varit förbjudet på skolans område och vid entréer. Kreativa ungdomar från tre olika skolor i Helsingborg vill förtydliga detta genom nya sorters rökförbudsskyltar. Förhoppningarna är nu att alla skolor blir rök- och fimpfria.

Helsingborg har ställt sig bakom Tobaksfritt Sverige 2025 vilket innebär att det ska vara mindre än 5 procent som i vår stad som röker. Vi vet att det ibland röks cigaretter eller e-cigg vid skolans entré och på skolområdet. Jag, Stefan Åberg, stadens samordnare för ANDTS-frågor, hoppas att skyltarna kan bidra till att tobakslagen lättare följs vilket även bidrar till en bättre miljö och hälsa.

Detta var ett samverkansprojekt mellan ANDTS-samordnaren på socialförvaltningen, miljösamordnaren från skol- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Tågaborgsskolan, Sally Bauerskola och Filbornaskolan. Jag skapade ett lektionsmaterial till bildlärarna där de följde instruktionerna vilket innebar att eleverna först fick faktainformation om tobak och nikotin och därefter fick de skapa rökförbudsskyltar.

Till lektionsmaterialet på Verktygslådan

Det blev många bra bidrag men en slutjury valde ut de 5 bästa bidragen som vi nu har tryckt upp till riktiga skyltar och klistermärken som ska klara väder och vind. Vi gjord ett liknade projekt för några år sedan, alla de 500 stycken skyltarna som trycktes upp då är slut.

Vi som har varit engagerade i projektet tycker att det är ett bra sätt att göra eleverna delaktiga i ämnet och att de får visa sin kreativitet i skapandet av en skylt. Hur fräckt är inte det att få ha sin skylt uppsatt på olika platser i sin kommun. Om du vill ha mer kunskap om tobak och nikotin, lyssna då på SANDT-podden där jag samtalar med sakkunnige Helen Stjerna från A Non Smoking Generation.

Är du intresserad av någon av skyltarna eller av projektet, kontakta mig gärna.