Spännande lärande med äventyrspedagogik på Maria Parkskolan

Äventyrspedagogiken ger eleverna möjlighet till ett spännande lärande som skapar meningsfullhet och engagemang. Ett sådant exempel är när årskurs 3 på Maria Parkskolan ska försöka lyckas med uppdraget att deaktivera professor Storms vädermaskiner som finns nedgrävda i skogen.

Skogen lyser av röda och gröngula blad och trots att de smyger så tyst de kan prasslar det mellan träden när en årskurs 3 från Maria Parkskolan är på väg mot äventyr.

Under tre veckor har eleverna arbetat stenhårt med miljö och miljöförstöringsfrågor. Allt för att lyckas med uppdraget att deaktivera professor Storms vädermaskiner som finns nedgrävda i skogen.

Det började med ett meddelande från en hemlig division hos polisen, som behövde hjälp med att förstöra professor Storms vädermaskin. Därefter har klassen fått uppdrag och uppgifter där de lärt sig saker som på olika sätt lett dem fram till det avslutande äventyret.

Inom äventyrspedagogiken finns många kamratövningar och kamratbanor där det krävs samarbete, dessa övningar är en stor del av varje äventyr.

Under dagens äventyr ska klassen bland annat ta sig förbi övervakningskameror och laserstrålar. De måste också hålla utkik, varna varandra och gömma sig för professorns medhjälpare som smyger omkring i skogen. Nu provar de sina nya kunskaper där även samarbetet står i fokus.

Äventyrspedagogiken engagerar och motiverar både elever och pedagoger

Maria Pettersson och Mikael Andersson är båda fritids- och äventyrspedagoger och tillsammans skriver eller omarbetar de olika äventyr. Maria är förstelärare och har uppdraget att genomföra ett äventyr per termin för klasserna F-3 samt utveckla äventyrspedagogiken på skolan.

Äventyrspedagogiken innebär en helhetssyn på lärande där den individuella tillväxten och gruppens utveckling går hand i hand med skolans mer traditionella kunskapsuppdrag. För några år sedan bestämde skolan sig för att satsa mer på äventyrspedagogiken och koppla det direkt till läroplanen och de ämnen som eleverna arbetar med.

Maria säger att i äventyren får hon väldigt bra kontakt med eleverna. Hon tycker att äventyrspedagogiken engagerar alla pedagoger och tror att det i sin tur gör att eleverna tycker det är roligare och att de lär sig mer och på nya sätt.

– Vi kan se hur mycket barnen går in för äventyren! Fantasin är ett fantastiskt verktyg för inlärning och vi kan se hur motivationen bara sticker iväg, säger Mikael.

Ulrica Gath, biträdande rektor på skolan ser äventyrspedagogiken som en undervisningsmetod där det är möjligt att erbjuda något utöver det vanliga. Utifrån uppdraget att möta eleverna där de befinner sig tror hon att just äventyrspedagogiken är bra.

– Vi får igång fler elever och eleverna visar nya sidor för oss som vi kan ha nytta av i alla olika ämne, säger Ulrica.

Ulrica menar att även om det inte är äventyr varje dag ska det vara spännande att komma till skolan för eleverna. Hon tycker att äventyrspedagogiken ger sådana möjligheter och att den inspirerar lärarna till ett spännande arbete i vardagen. Det i sin tur får eleverna att längta till skolan varje dag, vilket också är ett av målen.

– Att lyckas i skolan kan vara så många olika saker. Så att få ta på sig sin äventyrsmössa då och då och få känna att det är ett äventyr att komma till skolan är värt mycket, säger Ulrica.

Uppdraget utfört

När klassen tagit sig fram till slutdestinationen och identifierat vädermaskinen öppnar Mikael en behållare som innehåller kryptonitstaven och det är viktigt att alla är försiktiga. Mikael lägger ner kryptonitstaven i det markerade röret och häller sedan på ett pulver som orsakar en kemisk reaktion och uppdraget är slutfört.

“Vi har hittat och deaktiverat vädermaskinerna. TILLSAMMANS har vi lyckats!”