Naturnära äventyr för Raus Planterings skola och Allerums skola

Maria Nordh Hansson berättar om hur en överraskande kompetensutvecklingsdag blev till ett samarbete som innebär naturnära äventyr för två skolor från två helt olika delar av Helsingborg.

I juni för två år sedan flyttade idrottsläraren Eva Levin ut Raus Planterings skolas kompetensutvecklingsdag för skolans all personal till Kullaberg.

Ingen av oss visste riktigt var vi skulle denna blåsiga och något kalla junidag. Det enda vi fick veta var att vi skulle åka buss cirka en timme och att vi blev bjudna på lunch och såklart kläder efter väder. Eva skulle visa oss ett magiskt klassrum.

Väl framme på Kullaberg möttes vi av “Evas Lovisa”, eller Lisskulla. För några av oss var hon bekant och för andra blev det första, men inte sista mötet med Lisskulla, Lovisa Cederström.

Dagen vi fick var helt fantastiskt, vi fick bestiga berg, fiska bland klippor, lära oss om miljön i och runt om detta magiska klassrum. Ett samarbete mellan Lisskulla och Raus Planterings skola var inlett.

Lovisa Cederström, Lisskulla, fritidsledare och utomhuspedagog på Allerums skola samt med i Friluftsfrämjandet.

Visionärer som både Eva och Lisskulla är ville de utöka projektet, fler elever skulle få ta del av detta fantastiska sätt att undervisa.

Allerums skola blev det naturliga valet då Lisskulla är fritidsledare och utomhuspedagog på Allerums Skola. Skolorna ansökte om projektpengar från Svenskt Friluftsliv och blev beviljade. Ett samarbete mellan Raus Planterings skola och Allerums skola växte fram och tanken var att skolorna skulle genomföra aktiviteterna tillsammans. Pandemin har tyvärr begränsat de fysiska träffarna men eleverna i år 4-6 tar del av samma aktiviteter och vi hoppas att alla kan mötas när pandemin är över.

Pengarna till projektet för de båda skolorna kommer från Luften är fri. Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Naturnära äventyr är ett projekt där eleverna lär sig hur man kan nyttja natur- och friluftsliv i undervisningen samtidigt som de får kontakt med föreningslivet genom Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden och Sportfiskarna som är med i projektet.

Lisskulla är med i Friluftsfrämjandet och är den som knutit kontakten mellan skolorna och föreningen i projektet. Julius Jarving-Olsson på Sportfiskarna är även han med i projektet. De ser båda stora vinningar med att arbeta med skolor på det här sättet. Inte bara för att visa upp sina föreningar. Att kunna bistå skolor med kompetens inom natur-, miljö- och friluftslivsområdet berikar alla inblandade.

Leonardo och Fatima som båda går i år 2 på Raus Planterings skola. Gillar att ha lektion ute i skogen.

– Man får mycket frisk luft och det är roligare och lättare att lära sig när man får känna och se det man ska lära sig, säger Leonardo.

– Ja och man har mer plats att lära sig på. Man får röra sig mer, lägger Fatima till.

Det här får eleverna göra i naturen

Lovisa har utomhuslektioner i Tallskogen tillsammans med år f-3 och finns tillgänglig som bollplank för de pedagoger som vill utbyta tankar och idéer kring utomhuspedagogik. År 4 får ta del av Sportfiskarnas koncept klassbäcken, år 5 får prova på ett Strandhugg och år 6 får en friluftsdag på Kullaberg, det magiska klassrummet, där de får prova på klättring.

Under våren har eleverna också fått lära sig mer om friluftsliv under de ordinarie idrottslektionerna och de kunskaperna får år 5 och 6 använda sig av på sina utflykter. Där de ska laga mat på stormkök och över elden, sätta upp vindskydd och ge sig ut på en kortare vandring. Här kommer kunskaperna om allemansrätten väl till pass.