Tobak på skolan, Nej tack

Tobak utgör ett av världens allra största hot mot den globala folkhälsan. Efter hemmet är skolan den miljö som allra mest påverkar barn och ungas värderingar i form av levnadsvanor och livsstil. Hur och vad ska vi göra för att våra barn och ungdomar ska förbli tobaksfria?

När jag sitter och tittar på statistik kan jag läsa att tobaksrökningen har minskat med åren. Men fortfarande röker våra barn och ungdomar. År 2016 svarade 7 procent av niorna och 20 procent av Helsingborgselever i årskurs 2 på gymnasiet att de röker, vilket är oroväckande. 9 av 10 som börjar röka tobak gör det innan de har fyllt 18 år och många av dessa barn och ungdomar tar sin första cigarett på skolan. Det har varit rökförbud på skolorna sedan 1994. Jag är övertygad att skolan inte vill att eleverna röker och att skolan arbetar med frågan.

Sociala mediers påverkan

Jag var på en intressant konferens nyligen, Drogfokus 17-18 oktober i Uppsala. Föreläsaren Margareta Pantzar, Yrkesföreningar mot Tobak, lyfte fram att de flesta som använder tobak vill sluta men har svårt för det. Jag är rörande överens med henne att vi måste stoppa nya tobaksbrukare att hamna i ett beroende. Gunilla Jarlbro, medieforskare och professor, pratade om de sociala mediernas påverkan på våra ungdomar. Hon ser att vissa branscher betalar influensers för att få ut sina budskap, vilket är skrämmande. Dessutom menar Jarlbro att gemene man lägger ut kontroversiella bilder på sina sociala medier vilket blir reklam för produkter. Hur många har inte lagt ut bilder på Facebook och Instagram där alkohol och tobak finns med på bild eller film?

Tobaksprevention i Helsingborgs stads skolor

Forskningen visar att de som röker, dricker mer och oftare alkohol och använder mer andra droger, än de som inte röker tobak. Detta har Helsingborg stad uppmärksammat och gör en ökad satsning på tobaksprevention på Helsingborgs stads skolor, en del av trygghetsarbetet i staden. Det har arbetats fram tobakspolicy, handlingsplan, lektionsmaterial och tobaksinformation till föräldrar i årskurs 4-6. Just nu testar Rydebäckskolan och Svensgårdsskolan materialet. Jag hoppas att materialet faller väl ut och kan läggas ut på Verktygslådan slutet av året. Då kan du som pedagog använda materialet på din skola så att barnen/ungdomarna förblir tobaksfria.

Elever på Nicolaiskolan estetik och mediaprogram är med och utformar ett nytt sätt att arbeta för att ungdomar ska förbli tobaksfria, vilket är jättespännande. De kommer göra filmer med olika filmtekniker, diskussionsunderlag till filmerna och anpassar det till olika målgrupper. Resultatet kommer att visas på deras skola på våren 2019. Förhoppningarna är att metoden och filmerna ska spridas till andra skolor under hösten nästa år.

Foto: Helsingborgs stad

Tillståndsenheten – en hjälp i arbetet

En viktig kugge i det förebyggande arbetet med tobak är tillståndsenheten. De besöker skolan för att kontrollera att ingen röker på skolorna och kommer med synpunkter eller ibland krav på förbättringsåtgärder om det behövs. Behöver din skola rökförbudskyltar för att påminna eleverna om rökförbudet?

Vissa tobaksförsäljare säljer till minderåriga, fast det är 18 årsgräns. Får du vetskap om att någon butik säljer till minderåriga, kontakta gärna tillståndsenheten.

Vi förebygger tillsammans

Varje skola har erfarenhet och kunskap om hur barn och ungdomar ska förbli tobaksfria. Ibland stannar denna information på skolan. Bra förebyggande information behöver spridas. Tyck till vad du saknar och dela med dig dina tips i vår digitala enkät.

Avslutningsvis vill jag understryka att Sveriges största konferens inom det tobaksförebyggande området LUFT kommer att arrangeras i Malmö 10 – 11 september 2020. Välkommen att delta i vårt arbete för barns hälsa!