Artikelserie Bedömning för lärande

Alla delar i vår artikelserie om Bedömning för lärande.

Varje del i serien är en bearbetning från valda delar ur en kunskapsöversikt om bedömning för lärande av Andreia Balan och Anders Jönsson.

Läs och ladda ner kunskapsöversikten FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande – en vägledning utifrån aktuell forskning (pdf).

Läs alla delar i serien om BfL

framsida på publikationen