De bemöter distansundervisningen med full koll och full närvaro

Anneroskolan började redan under vårterminen att förbereda sig för att undervisningen skulle behöva ske på distans. Det har de haft nytta av hela läsåret och när högstadiet i Helsingborg gick över på distans rullade undervisningen på med full närvaro och med både elever och lärare som visste vad de behövde göra.

Pedagoger och skolpersonal över hela landet har ända sen i våras burit på känslan att det vilken dag som helst skulle kunna bli aktuellt att stänga skolan. Den känslan infann sig också på Anneroskolan.

För att vara väl förberedda inför ett sådant scenario började man på skolan planera för hur undervisningen kunde läggas upp på bästa sätt och hur uppgifter eleverna fick i skolan också skulle fungera på distans.

När smittspridningen ökade drastiskt i Helsingborg under hösten fattade stadens utbildningsdirektör beslutet att gå över till distansundervisning i år 7-9 terminens sista vecka. I och med förberedelserna gick övergången till distansstudier smidigt på Anneroskolan och personalen känner en lättnad och stolthet över det arbete som lett dem hit.

– De sista dagarna nu på terminen har fungerat väldigt bra, det gick snabbt att gå över till distans eftersom vi redan i våras började förbereda uppgifter och eftersom vi använder Google Classroom i den vanliga undervisningen. Även när vi testade arbetssättet var det bra fokus och eleverna tyckte att det var spännande, säger Amelie Svensson, lärare på högstadiet (bild 1).

Men skolan är en viktig arena för social interaktion och tillhörighet och personalen ser att skolan som plats är en stor trygghet för eleverna på Anneroskolan.

– Att interagera med elever är svårt via Google Meet, den mänskliga kontakten går förlorad och det finns många elever som är i behov av extra stöttning som såklart hamnar i kläm.

Ändå har eleverna tagit emot och genomfört detta exemplariskt.

– Genom distansundervisning går tyvärr, mycket av detta förlorat men genom att vi till största del haft fjärrundervisning lyckas vi ändå skapa trygghet och känsla av samhörighet. Vi får också en möjlighet att se till att alla elever är okej även när de är hemma och inte i skolan under skoltid.

En vecka på distans

Under måndagen kunde lärarna planera vilka uppgifter de skulle arbeta med under den här perioden och på tisdagen blev det dags för eleverna på högstadiet att genomföra skoldagen på distans.

Morgonen startar med mentorstid i Google Meet, som är en viktig del av dagen. Där har eleverna möjlighet att ställa frågor och lärarna kan stämma av hur saker fungerat dagen innan och följa upp eventuella problem och svårigheter. Därefter sätter lektionerna igång och eleverna följer sitt ordinarie schema. Eleverna har följt sitt ordinarie schema och varje lektion börjar med att de loggar in i Google Classroom som de känner till sen innan.

– Klassrummet i skolan är riggat för att alla ska kunna se tavlan. Man kan lätt dela sin skärm om man vill visa filmer eller bilder för eleverna. Eleverna interagerar, svarar på frågor och deltar i undervisningen så gott det går, även om det såklart är svårare än i verkligheten, säger Amelie.

De flesta väljer att ”behålla” eleverna i Meet hela lektionen med både kamera och mikrofon och har undervisning och uppgifter som vanligt vid tavlan. Vissa lektioner får eleverna sina instruktioner via Meet för att sedan arbeta självständigt med uppgifter. Läraren finns då tillgänglig i Meet under hela lektionen för eleverna.

Alla elever får lov att hämta lunch från matsalen alternativt äta på plats på reglerade tider. Efter lunchrasten är det lektioner som vanligt.

– Vi skapar på detta sätt trygghet för eleverna, ger dem den utbildning de har rätt till, och ser också till att de följer rutiner och till exempel inte är på Väla eller annan plats under skoltid, säger Sara Sjögren, idrottslärare.

Planering och förberedelser

Under förberedelserna i våras diskuterade personalen hur allt skulle gå till rent praktiskt. De gick också ut och frågade elever och vårdnadshavare vilka behov de hade i och med en eventuell skolstängning. I form av en enkät fick familjerna svara på frågor om vilken tillgång till uppkoppling som fanns i hemmet och vilka digitala verktyg eleverna behövde låna med sig hem.

– Vi tog tidigt ett beslut att om det blir distans i fullt läge kommer vi i största möjliga mån att följa ordinarie schema för att eleverna ska känna fortsatt trygghet i att skolvardagen är så likt normalläge som möjligt, säger Mikaela Bodsgård, lärare på mellanstadiet.

Under vårterminen testade skolan en kombination av distans-, fjärr- och klassrumsundervisning och det var inte bara eleverna på högstadiet som omfattades av förberedelserna. De elever på högstadiet som av olika anledningar var hemma fick fjärrundervisning och kunde redan då delta i undervisningen via Google Meet. Elever på lågstadiet fick istället arbetsuppgifter att arbeta med hemma, precis på samma sätt som när de tidigare varit sjuka eller frånvarande och på mellanstadiet blev det en mix mellan de båda sätten, där de hade incheckning på morgonen, ett schema med digitala uppgifter och möjlighet att nå sina lärare via Google Hangout för hjälp.

Ett konkret exempel på hur Mikaela löste upplägget var att hon började spela in sina genomgångar så att eleverna kunde ta del av dessa när som helst. De kunde titta eller lyssna innan lektionen och vid behov flera gånger. Detta gjorde också att flera elever kunde få tillgång till lektionsmaterial på samma gång.

Magdalena Filimon Fasola, NO-lärare Anneroskolan.

– Att vi jobbade såhär under vårterminen gjorde den sista veckan nu på höstterminen smidig. Vi visste redan hur allt skulle gå till och det krävdes väldigt lite planering. Jag upplevde det som att alla pedagoger på högstadiet bara ”gick in i sina roller” när beslutet kom, säger rektor Anette Swenninger.

Det har gått en tid sedan pandemin tog fart och skolan har varit förberedd under en lång period. Det har inneburit mycket ovisshet eftersom inget vetat vilken dag det skulle kunna bli skarpt läge. Men att få tänka till extra kring hur undervisningen ska bli så bra som möjligt har trots allt varit något som känns utvecklande för Mikaela, Amelie och Sara.

– Vi fick den bästa fortbildningen som tänkas kan genom att all personal hjälptes åt. Alla ville vara förberedda. När högstadiet gick över till distansundervisning nu före jul, blev det även en självklarhet att fjärrundervisa eleverna. Alla elever, även de i behov av stöd, kände sig trygga i arbetsformen, säger Anette.

– Mest givande är det faktum att det fungerar så bra. Eleverna har nästintill full närvaro på sina lektioner och flera av dem finner mer ro och koncentrerar sig bättre utan yttre störningsmoment, säger Amelie.

Fakta om distansundervisningen för Helsingborgs stads skolor

Den kommunala grundskolans högstadier ställde om till distansundervisning tisdagen den 15 december. Distansundervisningen gäller de fyra sista dagarna före jullovet, på grund av att smittskyddsläkaren i Skåne bedömt det som en lämplig åtgärd.

Distansundervisning är inte samma som fjärrundervisning, som innebär undervisning via digitala lösningar enligt schema. Varje skola utformar distansundervisningen utifrån sina lokala förutsättningar.

Distansundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid.

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.


Text: Josefine Hultén, kommunikatör, skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborg.