Elevernas samarbete och kommunikation blommar ut med teaterworkshops

Wieselgrensskolan är en av 20 grundskolor i Helsingborgs stads skolor som sökt och fått pengar för Skapande skola-projekt under 2021. Under en vecka i mars provade eleverna på att skapa egna skuggteaterföreställningar, inspirerade av den workshop som Pygméteatern guidade eleverna i.

– Vårt syfte var att eleverna skulle få prova på ett annat sätt att uttrycka sig – genom skuggteater. Förhoppningen var att workshopen skulle utveckla elevernas sätt att samarbeta och kommunicera, säger Catarina Romedahl lärare åk 4-6 på Wieselgrensskolan.

Catarina är projektansvarig lärare, som tillsammans med sitt arbetslag på Wieselgrensskolan har planerat projektet ihop.

Projektet i korthet

  • Eleverna får bekanta sig med den skapande formen skuggspelsteater.
  • Före sportlovet skickade Pygméteatern ut information till lärarna/mentorerna i åk 4-6, som skulle vara med under veckan med eleverna. Arbetslaget har gjort planeringen ihop på arbetslagsträffar och planerat vilken dag som vilken klass skulle ha projektet.
  • Under en vecka i början av mars har sammanlagt 6 klasser i åk 4-6 deltagit i teater-workshops med Pygméteatern och sett en mini-föreställning av Pygméteatern i varje klassrum. Sedan arbetade varje klass en heldag i mindre grupper med att skriva en egen pjäs, göra skuggspels-figurer och sedan spela upp sina pjäser för varandra i klassen.
  • I åk 4 hade mentor Elin båda klasserna. I klass 5a och 5b var Rama och mentor Catarina med under dagen. I åk 6 var mentor Lulu och mentor Marie med under dagen.
  • Två skådespelare från Pygméteatern var involverade tisdag-torsdag för föreställning och workshop.
  • Planen är att fortsätta i projektet med att Pygméteatern kommer tillbaka och spelar den stora föreställningen, En häxas dagbok, för tre klasser åt gången när det blir covid-19-säkert att blanda klasserna.

Elev i åk 5 om projektet:

Roligast var att spela teater bakom skärmen. Det var roligt att hitta på en bra historia.  Jag tycker att det vore bra att jobba så här en gång i månaden eller en gång i veckan. Jag var inte med så mycket i planeringen innan Pygméteatern kom. Nu vet jag vad som gäller och skulle kunna förbereda pjäsen mer.

Hur kom ni på att ni ville söka pengar till just det här projektet?

– Jag har arbetat med det här projektet tidigare det har visat sig att många barn som har det jobbigt att kommunicera och samarbeta lyckas ganska bra i den här formen. Vi har flera goda exempel från dagarna hur elever blommat ut under workshop, säger Catarina.

Vilka har varit de svåraste utmaningarna i arbetet hittills?

– Den svåraste och tråkigast utmaningen var att vi har fått skjuta på en Häxas dagbok på grund av säkerhetstänk kring covid-19. Den föreställningen hade gett mer förförståelse för projektet och eleverna hade då haft tid att bearbeta det de skulle göra.

Vad har varit det bästa hittills?

–  Något av det roligaste under dessa dagar är att ha hört alla elevers skratt och se barnen väldigt aktiva. Det har varit en fröjd att se hur grupparbeten kan fungera även om det är väldigt svårt för vissa elever.

Biträdande rektor Birgitta Jönsson ser att projektet kan bidra till en bestående förändring för Wieselgrensskolan:

– Jag ser projektet som en språksatsning på samma gång som det är kreativt utvecklande. Eleverna får möjlighet att utveckla sitt tal genom att det blir lättare att gömma sig bakom en figur när man talar. Eleverna behöver också använda alla sina sinnen för att ta in kunskap och skuggteater-projektet ger eleverna fler möjligheter till det. Och så har eleverna roligt samtidigt som de lär sig. Ett konkret exempel från projektet är att vissa barn som aldrig tydligt gett utlopp för sin fantasi, fick ihop fantastiska historier som de berättade. Ibland höll de fast vid historien när de skulle visa upp sin pjäs och ibland ändrades den under pjäsens gång. Vissa barn som aldrig berättar något för klassen kunde bakom skärmen göra ljud och säga saker.

Vilka tips vill ni ge till andra lärare som vill arbeta med Skapande skola?

– Var inte rädda utan låt barnen skapa. De har en fantastisk skaparglädje!, avslutar Catarina.