En väg till att forska inom förskolan

Det pågår mycket forskning kring undervisning i förskolan i Sverige idag. Hur är detta kopplat till dig som undervisar i förskola? Hur skulle du kunna ta plats i forskningsfältet? Följ med på min resa från barnskötare, förskollärare till samverkansdoktorand. Jag kommer i en serie av texter dela med mig av mina erfarenheter och vad det innebär för mig som förskollärare att påbörja och genomföra en forskarutbildning och vad det innebär för Billesholms förskolor att ha en samverkansdoktorand i organisationen. 

I Bjuvs kommun har vi under flera år bedrivit utvecklingsarbete på flera nivåer, bland annat inom digitalisering och undervisning. Under tre år medverkade alla Bjuvs förskolor i Utbildnings- och utvecklingsprogrammet Undervisning i förskolan i samarbete med Ifous och Malmö Universitet. För mig gav detta mersmak och öppnade upp för ett fortsatt arbete med utgångspunkt i forskning.

Vem är jag?

Jag heter Jenny Henriksson och är verksam i Bjuvs kommun och har från årsskiftet ett utvecklingsuppdrag i Billesholms förskolor.

I grunden är jag barnskötare, förskollärare, filosofie magister i matematikdidiaktik och sedan 2018 är jag en del av den nationella forskarskolan Recec.

Början på min resa

1993 var jag utbildad barnskötare och arbetade som det i över 10 år. Då kom jag till en brytpunkt. Antingen behöver jag utvecklas ordentligt inom mitt yrke eller byta yrkesbana. Samtidigt arbetade jag med barn och deras utveckling vilket var precis det jag ville göra. Jag tog steget och utbildade mig till förskollärare genom en distansutbildning. Det var många gånger tufft att både studera och arbeta och efter examen lovade jag mig själv att aldrig utsätta mig för det igen. Samtidigt var jag lockad av tanken att fortsätta efter att mitt examensarbete gav upphov till en artikel i Nämnaren och en vetenskaplig artikel. Det tog därmed inte ens ett år innan jag var tillbaka i skolbänken och fortsatte att utbilda mig. Den här gången valde jag Magisterprogrammet i matematikdidaktik vilket gav mig möjlighet att fokusera på de yngsta barnens matematik samtidigt som utbildningen skapade förutsättningar för mig att fortsätta inom akademin.

Resan inom Undervisning i förskolan

Innan jag hade avslutat magisterprogrammet påbörjades Undervisning i förskolan vilket förstärkte kopplingen mellan akademi och praktik ytterligare. Genom det öppnades möjlighet att skriva utvecklingsartiklar kring det arbete vi gjorde på förskolorna och jag skrev artikeln Bildprojicering skapar röd tråd i förskolans undervisning .

Billesholms förskolors satsning på forskning

Under tiden som arbetet med Undervisning i förskolan fortlöpte gav Högskolan i Kristianstad en föreläsningsserie kring Undervisningsbegreppet och förskollärarna i mitt arbetslag fick möjlighet att delta. Det var under den föreläsningsserien som jag fick information om Forskarskolan Recec. Jag tog informationen med till min rektor och beskrev och motiverade varför jag ansåg att detta var en naturlig fortsättning på det arbete vi påbörjat under Undervisning i förskolan och att detta var en möjlighet för Billesholms förskolor och Bjuvs kommun.

Vi bestämde oss för att satsa, jag skrev en forskningsplan och ansökte.

Samverkansdoktorand – vad innebär det?

Sedan september 2018 är jag en del av Nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogisk verksamhet (ReCEC). Som samverkansdoktorand har jag min anställning i Billesholms förskolor i ett delat uppdrag utifrån utvecklingsarbete och forskarutbildning. Syftet är att utveckla min förmåga som forskare samtidigt som jag bidrar till utvecklingsarbetet i barngrupper i hela förskoleområdet. Hur det arbetet går får du läsa vidare om i kommande inlägg.