Förskola visar upp mångkulturalitet med estetiska uttrycksformer

Förskollärarna på avdelningen Stjärnan på Lussebäckens förskola ville synliggöra sin mångkulturalitet och ge barnen en ökad möjlighet att uttrycka sig med estetiska uttrycksformer. Genom Skapande skola och tillsammans med Wilson Dance Factory får barnen möta en riktig danslärare och möjlighet att uttrycka sig via olika sorters musik och rörelse.

– Alla barn från 3 år och uppåt går i väg varannan vecka och dansar på Wilson Dance Factory. Projektet löper under två terminer med avbrott för lov, och barnen har dansat en termin redan nu men den första delen har egentligen varit en introduktion att vara på en dansskola, säger förskollärarna Jennifer Lauritzson, Rebecka Wärn och Hanna Olofsson på Lussebäckens förskola.

Men det är inte bara dansen som är nytt för barnen. När förskollärarna formade idén ville de även att barnen skulle komma till en annan spännande institution.

– Bara att promenera till dansskolan är ett äventyr i sig. Sedan att gå upp trapporna till dansstudion och gå in i en danssal – det är en helt ny miljö. Upplägget har varit att dansläraren har skapat rutiner där, såsom en uppvärmningsdans, enkla stegkombinationer, danslekar och en avslutning. Det är viktigt för barnen att känna igen sig och känna sig trygga. Nu går vi in i del två där barnen ska få möta dans och musik från andra kulturer, så nu får barnen bekanta sig med danser från Japan, mellanöstern och en indisk dans, säger de.

Projektet i korthet

I projektet har förskolan samarbetat med dansstudion Wilson Dance Factory.

  • Projektet löper under två terminer med avbrott för lov. Barnen har precis avslutat en termin.
  • Alla barn från 3 år och uppåt dansar varannan vecka.
  • Projektet ger barnen möjlighet att uttrycka sig via olika sorters musik och förskolan får möjlighet att visa upp sin mångkulturalitet.
Alla barn från 3 år och uppåt dansar varannan vecka på Wilson Dance Factory.

Hur kom ni på att ni ville söka pengar till just det här projektet?

– Vårt prioriterade mål är att: ”Barnen ska få ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer” så vi började att prata om vad vi saknade för kompetenser på förskolan och då var vi ganska enade om att vi behöver får in mer drama, dans och rörelser. Vi började att tänka på vad finns i vårt närområde och även vad som kan vara möjligt i covid-tider.

Vilka var de svåraste utmaningarna i arbetet hittills?

– Utmaningen är att hålla intresset uppe, i och med att det inte vi som håller i det så kan vi inte påverka utformningen. Men vi är med och hjälper dansinstruktören att se till att alla är med.
Vad har varit roligast, bäst eller vad ser ni mest fram emot?
Barnen tycker det är spännande och roligt att gå på dans. De kan många låtar från dansen och sjunger gärna på förskolan och dansar. Den här terminen har barnen fått lära sig nya danser från olika länder och fått nya utmaningar.

Det här gör barnen i dansstudion

Dansinstruktören spelar olika musik som barnen dansar och leker till. Exempelvis leker barnen “Kom alla mina dansare”, och en lek där dansinstruktören placerar ut 4 plastbrickor i olika färger på golvet där varje bricka representerar ett danssteg. När musiken stannar så säger dansinstruktören vilken färg de ska gå till och dansar då brickans danssteg. Barnen dansar en hel timme med en paus halva tiden.

Så här säger barnen om projektet

– Jag tycker om när vi hoppar, upp och ner med händerna.
– Krokodildansen tycker jag om, och Arne alligator.
– Jag tycker om att dansa.
– Jag tycker om när Elin visar oss en ny dans, att vi lär oss den.
– Jag tycker om att dansa från olika länder och olika språk.

Så här svarar barnen på frågan ”Tycker du att det är bra att jobba med eget skapande i förskolan?”

– Ja, för då lär vi oss att dansa och lär oss olika grejer där.
– Vi lär oss att lyssna på Elin och ta emot instruktioner. Vi lär oss nya danser och grekisk musik.
– Jag vill lära mig en albansk sång och dans om jag får bestämma.
– Jag vill lära mig en finsk sång och dans.
– Det kan vara bra om det finns en egyptisk sång och dans så att jag kan lära mig.

Projektet ger barnen möjlighet att uttrycka sig via olika sorters musik och förskolan får möjlighet att visa upp sin mångkulturalitet.

Biträdande rektor Ann Sällström menar att projektet är en kompetensutveckling för både barn och pedagoger eftersom det ger nya perspektiv.

– Jag tycker att vi har möjliggjort för barnen att få vara en del av ett nytt sammanhang, att projektet har gett barnen rörelseglädje och att det är roligt att dansa. Sedan hoppas jag ju såklart att dansen kommer att fortsätta här på förskolan efter projektet samt att pedagogerna inspirerar varandra.

På vilket sätt tror du att projektet kan bidra till en bestående förändring för förskolan?

– Den bestående förändringen som jag vill ska bli är att dans och rörelse tar större plats på förskolan, och jag vill att både pedagoger och barn ska våga uttrycka sig mer på olika sätt eftersom vi lär oss på olika sätt. Det är också viktigt att kunna ge alla barn så bra förutsättningar som möjligt. Jag vet att det är många barn som aldrig kommer att komma i kontakt med varken kultur eller annan fritidsaktivitet av olika anledningar och då blir det extra fint att kunna tillföra extra kulturupplevelser för våra barn, säger Ann.

Vilka tips vill du ge till andra pedagoger som vill arbeta med Skapande skola?

– Gör det inte så komplicerat – kontakta närstående aktörer och skapa småprojekt. Skapande skola är en viktig resurs för våra barn i staden och en möjliggörare, så ansök! avslutar Ann.