Hållbar konsumtion och produktion med TaGe-skåpet

Att arbeta mot de globala målen kan vara både stort och litet. Varför inte skaffa ett TaGe-skåp? På Jordbodalens förskola är TaGe-skåpet tydligt kopplat till mål 12, hållbar konsumtion och produktion.

Det här inlägget är en del i en serie inlägg om lärande för hållbar utveckling. Konkreta exempel från förskolor och skolor i Helsingborgs stad som illustrerar de tre förmågorna veta, vilja och kunna.

Under den period som barnen växer som mest går det fort innan byxorna är för korta eller tröjan stramar över magen. Då behöver kläderna hitta en ny ägare som kan ta över. Även böcker eller spel som passade perfekt den ena dagen kanske bara ligger och dammar på hyllan den andra.

Om förskolan eller skolan har ett TaGe-skåp så kan föräldrar lämna de urväxta kläderna eller övergivna prylarna där.  Någon annan förälder kan sedan ta kläder eller prylar som barnet har användning för från skåpet. Man behöver inte lämna något för att ta någonting. Smart för både plånboken och miljön.

TaGe-skåp från Återbruket

TaGe på Jordbodalens förskola

Cathylyn Ramos, förstelärare och processledare på Jordbodalens förskola berättar hur deras TaGe-skåp fungerar hos dem.

– TaGe-skåpet hos oss är väldigt populär. Vi har det i hallen där föräldrarna och barnen kan lämna och hämta kläder, böcker, spel och några leksaker. Det står varför vi har skåpet så barnen och föräldrarna är medveten om varför det finns och hur de gör när de hämtar och lämnar någonting. Det är både för miljön och ekonomin. Det står också klart och tydligt att det är mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) av de globala målen vi arbetar med och barnen kan ibland säga ”spara pengar, vilket mål är det?” Att vi har kopplat ett globalt mål till TaGe-skåpet har också skapat många bra samtal om de 17 globala målen hos barn, personal och föräldrar. Barnen förstår att i skåpet kan man ta och ge. Därför heter skåpet TaGe.

Tage-skåp på Jordbodalens förskola

På Jordbodalens förskola har man kopplat det 12:e globala målet, Hållbar konsumtion och produktion till TaGe-skåpet.