Pulshöjande fysisk aktivitet med målet att förbättra studieresultat

Syftet med projektet Puls+ på Rönnowska skolan är att förbättra elevernas inlärning och deras prestationer i matematik genom pulshöjande fysisk aktivitet. Målet är att få en effektivare inlärning under lektionerna och på det sättet förbättra elevernas studieresultat.

Projektet utgår från det forskningen säger om att fysisk aktivitet inte bara påverkar kroppen positivt utan även hjärnan.

Eleverna på el- och enerigiprogrammet årskurs 1 har en timme mer idrott per vecka, vilket innebär tre idrottslektioner i veckan. Dessa lektioner är alla schemalagda precis före en matematiklektion.

70 procent av maxpuls i 20 minuter

Den här dagen börjar med ett pulspass och därefter går eleverna direkt till en lektion i matematik. Varje elev börjar med att ta på sig sitt eget pulsband. Pulsbandets inställningar är anpassade utifrån varje elevs individuella maxpulsnivå. Med hjälp av pulsutrustningen kan eleverna själva se sin arbetspuls under lektionerna och de får direkt individuell feedback. Enligt forskning ska pulsen ligga på 70 procent av maxnivå under 20 minuter för att hjärnan ska uppnå sin maximala potential. Efter varje lektion får alla elever en utvärdering baserade på sina egna pulsvärden.

– Jag kan se på idrotten att eleverna orkar mer och längre nu. I början var det ovant för dem men nu börjar de bli vana vid pulsbanden, säger Arne Kastenbom, idrottslärare och projektansvarig.

Eleverna tycker att pulspassen i sig är roliga och att spelet, om de spelar till exempel fotboll, blir mer aktivt när pulsen är högre. Jonathan och Adam som går i klassen tycker att alla blir mer engagerade.

– Feedbacken på skärm är jättebra, man ser när man har arbetat hårt. Sen kan jag fokusera mer och sitta stilla mer, säger Jonathan.

Matematik direkt efter pulspass

Matematiklektionen börjar med 15 minuters problemlösning. Problemen är till största delen baserade på uppgifter från de Nationella proven. Matematiklärare Ulf Hasselgren är överraskande nöjd med elevernas förbättring när det gäller just problemlösningen. Han tror att det är en fördel att inleda lektionen med problemlösning, oavsett om det är kopplat till pulsökning eller inte.

Eleverna har redan märkt skillnader från tidigare.
– Jag har lärt mig att hjärnan blir mer aktiv efter träningen, jag visste det men jag tänkte inte att det skulle bli så här mycket och att man kunde se så stor skillnad efter så kort tid, säger Adam.

De dagar pulsnivån varit på rätt nivå kan Adam bläddra tillbaka i sin mattebok och se att han hunnit med mer i boken och att han räknat mer rätt.
– Jag har bättre koncentration och hjärnan är mer aktiv, säger han.

Förbättrar elevernas förmågor

Ulf tycker att resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan har blivit bättre hos eleverna och han tror att resultaten beror både på pulsträningen och arbetet med problemlösning.

– Min uppfattning är att ungefär 20 procent tycker att problemlösning är jobbigt. Nu när vi arbetat med detta ett tag ser jag till exempel en stor vinst med att eleverna börjar redovisa för mig hur de tänker, säger Ulf.

Mätning av inlärningseffekterna

Under Puls+ kommer inlärningseffekterna mätas och dokumenteras. Två idrottslärarstudenter kommer genomföra en kvalitativ mätning. För att resultaten ska kunna mätas på ett så bra sätt som möjligt har Arne tagit stöd av Andreas Olsson som är strategisk analytiker, han kommer att hjälpa till med den kvantitativa mätningen, resultat och analys.

Det kommer ske en jämförelse mellan eleverna på el- och energiprogrammet och elever på ett annat program. Jämförelsen sker i de nationella proven från årskurs 9 och kommer jämföras även under vårens kommande prov. Klasserna har samma matematiklärare och undervisningen är upplagd på samma sätt. Framöver är tanken att fortsätta ett eller två år till med nya elever för att kunna säkerställa resultaten.

Ett syfte med projektet är att stimulera elever, personal, skolledning och beslutsfattare att integrera fysisk aktivitet som en naturlig del i skolan och i vardagen. Flera andra skolor i staden har visat intresse för projektet och det finns även ett internationellt utbyte med Danmark.

En viktig inspiration till projektet är Naperville High School i USA där pulsträning gav upp till 40 procent bättre resultat hos eleverna i både matematik och språkundervisning.

Läs mer om Puls+projektet på bloggen PULS+ Konditionsträning och inlärning