Retorik- och jämställdhet på Gantofta skola

På Gantofta skola arbetar stora delar av högstadiet med retorik och jämlikhet i ämnet svenska. Den pedagogiska planeringen kan ni läsa här. Målet med detta är att eleverna är ett hålla ett eget enskilt tal. De får välja mellan argumenterande tal, informativt tal och hyllningstal. De lär sig också grundläggande begrepp inom retoriken.  Det kommer också ligga en del studiebesök inom temat. Det är ett led ur värdegrundsarbetet där stort fokus ligger på de fundamentala värderingar som åligger lärarens uppdrag utifrån Lgr 11. 

Syftet är att eleverna ska veta att retorik används inte enbart för att få högre veckopeng eller pengar för att handla på ”stan” (som eleverna uttrycker det). Eleverna har fått använda Portalbokens avsnitt med retorik, Google-presentation, pdf-dokument med retorikbegrepp, tips på hur man ska skriva och hålla tal, övningsuppgifter samt en sajt skapad genom MoodleCloud där eleverna gör digitala prov på tid. Sajten LärarinnanGöransson på MoodleCloud finns även som app för både iPhone och android. Givetvis finns det en Kahoot som eleverna kan öva på. Allt för att de ska lyckas!

MoodleCloud är en plattform där man kan skapa en mängd material till eleverna, föra en kommunikation med dem, låt dem träna inför skarpa prov med mera. Jag gjorde en quiz som består av 50 frågor i frågebanken. Varje prov består av 20 frågor som slumpas ut från frågebankens frågor. För att bli godkänd på provet krävs 75%, dvs. 15 poäng. Det är ett effektivt sätt för eleverna att träna inför begreppsprovet inom retoriken. Eleverna får omedelbar feedback på hur provet har gått med facit som de kan ta till sig för att förbättra resultaten. Det skarpa provet kommer jag att utforma på samma sätt och det ska bli spännande att se hur många som klarar över 75 %.

Eleverna arbetar även med kvinnlig rösträtt. För hundra år sedan hade kvinnor ännu inte rösträtt i Sverige. I Portalboken nämns kvinnligt och manligt språk samt maktspråk som jag har valt att titta närmare på. För att knyta retoriken till kända kvinnliga talare och författare har jag valt frontfigurerna för kvinnlig rösträtt i Sverige, Frigga Carlberg, Fredrika Bremer, Ellen Key och Elin Wägner. Dessa kvinnor berättar sina historier i klippen i tidstypiska kläder. De hade det inte så lätt. Så såg det ut för kvinnor för drygt 100 år sedan och då hade vi inte rösträtt och andra “privilegier” som vi idag tar för givet.

Samma tema går in under engelska i årskurs 8, Rhetorics and Equality. Där möter eleverna suffragetterörelsens ledare Emmeline Pankhurst och en hennes anhängare Emily Davison. Eleverna kommer att få kunskap om vad suffragettrörelsen var genom att få ta del av filmer och artiklar. Det finns många filmer om suffragetterörelsen men två som är väl värda att se är Suffragette där Meryl Streep spelar Emmeline  Pankhurst samt Iron Jawed Angels där Hilary Swank spelar den amerikanska suffragetten Alice Paul. Eleverna ska gå 100 tillbaka i tiden och i grupper sätta sig in i problematiken genom att diskutera utifrån genusperspektivet. De ska göra jämförelser med idag och det var då samt dra egna slutsatser som ska lämnas in i essäform till mig. Jag har även skapat en Kahoot med retorikbegrepp på engelska. 

I nästa inlägg som kopplat till det här inlägget kommer jag att berätta om hur det gick för eleverna.

I ett annat fristående inlägg kommer jag att berätta om föreläsningar och diskussionsgrupper gällande npf och alternativa lärmetoder kopplat till estetiska uttrycksformer.

Camilla Göransson
Lärare i svenska och engelska år 6-9
Gantofta skola, Helsingborgs stad
@camigoransson

Läs fler inlägg i denna blogg: LärarinnanGöransson