Sagoprojekt med extra uppmärksamhet på lärmiljöer

Long time no see för er som har följt oss i Ödåkra förskolor här i bloggen. Vi har ett intensivt år bakom oss där fokus, förutom på vårt sagoprojekt, har legat på att göra ett omtag på arbetet med att utveckla våra lärmiljöer. Precis som på många andra ställen så ser våra förskolor olika ut och bjuder oss pedagoger på olika möjligheter och utmaningar när det kommer till att skapa inbjudande, intressanta och utforskningsbara lärmiljöer för barnen i vårt område.

Vårt mål på förskolorna i Ödåkra är att erbjuda ett rikt språk på ett lustfyllt sätt samtidigt som hela läroplanen erbjuds och kopplas ihop med vårt sagoprojekt. Under föregående år har våra lärmiljöer fått extra uppmärksamhet i detta arbete.

Med start i en nulägesanalys har vi arbetat med att utveckla lärmiljöer som ännu bättre än tidigare erbjuder barnen att utforska och lära. Att dessutom skapa förutsättningar för likvärdighet i hela vårt område har varit en viktig motivator för oss i detta arbete. Som stöd och inspiration i vårt utvecklingsarbete använde vi oss av Katinka Vikingsens bok “Rum för lärande”.

Med facit i hand kan vi dock se att de allra viktigaste delarna i vårt arbete har vi själva burit på. I kollegialt lärande har vi mötts över arbetslags- och förskolegränser i diskussioner kring miljöns utformning och val av material. Besök i  varandras miljöer har också skapat möjlighet att lära av varandra och fått oss att se nya möjligheter.

Pedagogernas engagemang och vilja att utvecklas har varit en drivande faktor.  För att hålla uppe engagemanget under hela året använde vi oss av observationer, feedback och dokumentation under arbetets gång. Precis som i arbetet med barnen har vi fokuserat på att synliggöra progressionen och vilken utveckling som har ägt rum. Detta upplever vi vara en viktig faktor när det gäller att hålla i och hålla ut hela vägen fram till sommaren. Många uttrycker också en stolthet och tillfredsställelse över det som de presterat under året.

Som en bonus har vi i området byggt upp en “delakultur” där vi genom en chatt har kunnat ge och få, byta och låna möbler och material av varandra. Detta blir också en viktig del i vårt hållbarhetsarbete som ger positiva effekter både när det kommer till ekonomisk och miljömässig påverkan.

Ni som har följt oss under åren vet att vårt sagoprojekt löper som en röd tråd genom allt vi gör. Att utveckla lärmiljöer där hela vår lärmiljö finns närvarande har stärkt oss i vår övertygelse om att vi genom att arbeta i vårt projekt kan möjliggöra för barnen att få möta läroplanens alla mål under sin tid hos oss i Ödåkra förskolor. Årets projekt som har haft sin utgångspunkt i “Sagotjuven” av Graham Carter har bjudit in barnen i nya världar som erbjudit dem en stor variation av upplevelser och lärande.

Som vanligt avslutades vårt sagoprojekt med två dagars sagofest, där vi alla får glädjas tillsammans och vara stolta över det vi har uppnått under året.

För er som har följt oss under en tid är det ingen hemlighet att vi redan i slutet av vårterminen påbörjade förberedelserna för nästa års sagoprojekt. Denna gång kommer vi att få följa med Herr Pinneman ut på äventyr.

Vad dessa äventyr kommer att innehålla och vart de kommer att föra oss vet vi såklart inte ännu. Men vi är helt övertygade om att vi tillsammans kommer att skapa ny magi och fånga massor med kunskap och erfarenheter när vi möts i sagans magiska värld.

Efter en sommar som bjudit på lediga dagar såväl som lugnare dagar på förskolan samlas vi snart igen, barn och pedagoger för att starta upp arbetet igen.

Hoppas att ni, precis som vi, har fått njuta av härliga läsupplevelser som inspirerar framåt!