Barnen reser med Lilla Ärtan

På våra fyra förskolor i Ödåkra är arbetet med årets språkprojekt i full gång. Trots att vi alla har samma bok som utgångspunkt för vårt arbete, ser projektets innehåll  olika ut beroende på vilken förskola man besöker. Med barnens nyfikenhet, intresse och behov i fokus formar varje avdelning sin egen resa.

Den röda tråden är viktig och finns ändå kvar i den gemensamma utgångspunkten och bokens karaktärer. När vi besöker varandras verksamheter kan både barn och vuxna känna igen sig och hitta paralleller till sina egna miljöer och sin egen verksamhet. Igenkänningen skapar trygghet och möjlighet att få följa andras tankar och arbete. Detta gör att vi alla, både barn och vuxna, kan få nya infallsvinklar och möjlighet att lära av varandra. Tillsammans blir vi starkare och våra resor i sagans värld sträcker sig längre…

Snöbollsgatans förskola

På Stora Ängen har barnen visat stort intresse för flygplan och resande. Många barn har familj och vänner som bor i långt borta, andra har varit på semester. Alla vill dela med sig av erfarenheter och upplevelser.  Barn och pedagoger har tillsammans rest runt om i världen och upplevt med alla sinnen.

Barnen har tillverkat egna pass och biljetter. Fotograferat varandra klippt klistrat och skrivit både på dator och med penna.

Tillsammans och med hjälp av varandras erfarenheter tog barn och pedagoger reda på hur det fungerar på ett flygplan.

Alla fick hitta sin plats i planet och sedan, med hjälp av projektorn och youtube känna hur det kittlas i magen vid start och landning.

Med lite hjälp från föräldrar på avdelningen, fick barnen smaka på mat och känna dofterna från kryddor som är vanliga i de länder som besökts.

Barnen har fått prova olika tekniker att äta. Pinnar kräver mycket koncentration och teknik för den som inte är van.

Man har tillsammans lyssnat på och dansat till musik, med olika språk och rytmer.

När barnen fick höra en saga på ett nytt språk, kunde de jämföra språk och bokstäver.

Bilder kunde alla förstå, det gjorde att man kunde veta vad som hände även om man inte kunde språket. Med hjälp av qr-koder fick barnen möjlighet att återvända till upplevelserna .

Sagoträdets förskola

På avdelningen Eken har Lilla Ärtans vänner, insekterna och småkrypen, också blivit barnens vänner. Maskar som barnen hittade ute på gården väckte en stor uppmärksamhet. En av dem, Masken Sigge flyttade in på Eken och inspirerade barnen till intressanta upptäckter och samtal.  Frågor om hur Sigge lever, äter, rör sig och andas utvecklades till ett spännande projekt som sträckte sig under hela höstterminen.

Vid vårterminens start fångades barnens nyfikenhetsfrågor kring boken om “Lilla Ärtans stora resa” detta sammanställde barn och pedagoger i en tankekarta.  Utifrån den började man sedan arbeta med olika kreativa uttrycksformer som dans, drama och skapande med olika tekniker. På avdelningen har man bildat en teatergrupp som arbetar med en teaterföreställning och en arkitektgrupp som utforskar olika byggnader och lär mer om bland annat konstruktion och teknik.

Vintergatans förskola

Barnen på Solen göra en resa precis som Lilla Ärtan. Barnen har fått rösta om vart man ville åka och resultatet blev Albanien.

Frågor väcktes om var Albanien ligger och hur man kan ta sig dit. Barnen har tittat på kartor och funderat över olika färdmedel. Ytterligare en omröstning genomfördes om vilket som skulle vara det bästa sättet att ta sig dit. Flyget  vann med knapp marginal över Taxi. Nya frågor väcktes om hur det går till när man flyger och hur det är i Albanien.

Barnen delar med sig av sina erfarenheter och söker tillsammans med pedagoger svar på de frågor som kommer upp. I skrivande stund är barnen i full gång med tillverkning av pass inför den stora resan som snart ska gå av stapeln.

Tuvehagens förskola

På avdelningen Tuvan blev barnen snabbt intresserade av Lilla Ärtans flygplan. Ute på gården lyssnade barnen ofta efter flygplan och vinkade glatt när de flög förbi.

En förmiddag när avdelningen var i skogen hittade de en mask. Hur låter egentligen en mask? Barnen lyssnade fokuserat. Den låter ”tyst” konstaterade barnen, men den kunde killas i örat.

Barnens intresse för ljud  av olika slag har resulterat i ett arbete med olika ”lyssnarövningar”. Detta ger barnen möjlighet att upptäcka vad vi kan använda våra öron till,och hur viktiga de är när vi tolkar det som händer runt omkring oss. Barnen har också upptäckt hur viktigt det är att vi lyssnar på varandra samt att man tillsammans kan skapa en ljudnivå som känns behaglig för alla.

Ett rikt språk på ett lustfyllt sätt, sammanfattar grunden till vårt språkprojekt. Att låta varje barn mötas upp och utmanas vidare utifrån där de befinner sig. Att ta vara på erfarenheter och lära av varandra. Vårda nyfikenheten och låta den leda oss på nya stigar, mot ny kunskap. Att möta nya upplevelser och uttryckssätt skapar förberedelse att förstå och möta även det okända. Det vidgar förmågan att själv kunna uttrycka och förmedla det man vill.

Tillsammans blir vi starkare och våra resor sträcker sig längre!