Inspirerande lärmiljöer i förskolan

Vårt prioriterade mål i Ödåkras förskoleområde är att ”lärmiljön är inspirerande och väcker nyfikenhet och lust att lära. Här finns utmaningar för varje barn”. Vad innebär då det?

Målet är att barnen på våra förskolor ska mötas av en lärmiljö som är varierande och utmanande. En lärmiljö som inspirerar, uppmuntrar barnens nyfikenhet och kreativitet. En lärmiljö där vårt tema, arbetet med språkaktionen, är levande under hela dagen. Barnen ska få möta en lärmiljö med tillgängligt material, som utmanar till att vilja och våga prova nya erfarenheter, både enskilt och tillsammans med andra. En lärmiljö som berikas av närvarande pedagoger, som aktivt lyssnar till barnens tankar och idéer. Våra lärmiljöer ska ge utrymme för alla delar i läroplanen. I detta blogginlägg tänkte jag ge er en inblick i hur dessa mål kan tolkas i några av de olika miljöerna från Ödåkras förskolor.

Föräldrarna hjälper till med rekvisitan

Lilla Ängen på Snöbollsgatans förskola har bjudit in föräldrarna till att hjälpa till med rekvisitan. Här har de byggt upp “Dykar-Berits” miljö, en karaktär från boken Promenad vi arbetar med i området, som en del i vår språkaktion. Här bjuds barnen in till en fantasivärld i havet, där de ofta väljer att simma runt. Med hjälp av föräldrar har de fått tag i simglasögon, simfötter, badboll m.m. På så sätt berikar de miljön, samtidigt som föräldrarna ges möjlighet att bli delaktiga i verksamheten.

Dykar-Berits miljö på Lilla ängen, Snöbollsgatans förskola

En miljö som bjuder in till flera läroplansmål

Nedan kan vi se ett exempel på hur flera läroplansmål kan vävas in i ett tema, som sedan synliggörs i lärmiljön. Dykar-Berits fisknät har tagit stor plats på avdelningen Tuvan på Tuvehagens förskola. Dykar-Berits miljö har bidragit till intresse för fiskar, hajar och vatten. Men även andra karaktärer från boken Promenad har fastnat i nätet. Barnen möts av discokulor som kommer från ”Glitter-Kenneth”, en karaktär som uppmuntrar till musik och rörelse. De möts av ”Sop-Gunilla”, som står för hållbarhetstänk – ibland hamnar det skräp i fisknätet! Det är barnen snabba på att kommentera, att där hör inte skräpet hemma. Man blir genast nyfiken på vilka fler karaktärer som kan tänkas komma på besök..

Dykar-Berits nät sträcker sig över nästan hela avdelningen Tuvan, på Tuvehagen. I fiskenätet finns både fiskar, skapade av både barnen samt deras föräldrar vid ett föräldramöte, och en glittrig discokula från Glitter-Kenneth

Språk och IKT i våra miljöer

Årets språkaktion lägger fokus på barnlitteraturen som en betydelsefull aktör i undervisningen i förskolan, vilket ska återspeglas i våra lärmiljöer. Här delar avdelning Knopparna på Höjdens förskola med sig av sin samlings-/sagohörna. Barnen får även möjlighet att möta berättelserna digitalt, med hjälp av QR-koder som sitter uppsatta på väggen. Vi vill att de digitala verktygen ska vara en naturlig del av förskolans lärmiljöer, här som en del i barnens språkliga stimulans.

Hos Knopparna på Höjdens förskola tror jag att Frilufts-Berra, från boken Promenad, skulle trivas utmärkt.

Pedagogen som inspiratör

Avdelningen Hagen på Tuvehagens förskola har fått syn på hur pedagogen kan ha en avgörande roll som inspiratör, när det kommer till deras matematik-hörna som pryds av pärlplattor i alla dess former. Pedagogerna kunde se ett tydligt intresse hos barnen för att mönstra pärlplattor – men skapandet började stagnera, barnen behövde nya utmaningar! Pedagogerna satsade därför på en egen miljö för skapandet och med inbjudande material som barnen fick möjlighet att påverka. Vilka inspirationsbilder vill vi ha upp på väggen?

Pärlor sorterades efter färg vilket bidrar till en estetiskt inbjudande miljö, som samtidigt utmanar barnen i att ta ansvar och sortera. Lärmiljön har blivit en succé, som även lockar barn som tidigare inte haft större intresse för att pärla. Här kan vi också se ett exempel på en lärmiljö som kräver närvarande pedagoger, att hjälpa till och stötta de barn som vill ta sig an nya utmaningar. Och vilken lycka när man har lyckats pärla en svår brandbil eller en pikachu på egen hand! Skapandet har utvecklats till en matematisk aktivitet som innefattar räkning, symmetri, avbildningar, förstoringar, förminskningar m.m. Häftigt! Här ryms även inspirationsbilder på planeter och rymdraketer, barnen på Hagen har nämligen fastnat för karaktären ”Rymd-Elmer”, så här går temat i rymdens tecken.

Väggen fylls dagligen på av nya, spännande skapelser. Här inspirerar kompisarna varandra i sitt skapande

Vi strävar efter föränderliga lärmiljöer

I Ödåkras förskoleområde strävar vi efter att ha föränderliga lärmiljöer, anpassade efter barngruppens intresse och förutsättningar. Det innebär att det är viktigt för oss pedagoger att vara lyhörda till var barnen befinner sig här och nu, för att kunna anpassa verksamheten efter det. Men även att bolla inspiration med andra pedagoger i området är något vi tar tillvara på, genom våra möten med fokus på det kollegiala lärandet.

På vår senaste planeringsdag besökte vi varandras verksamheter i området för att få inspiration och vi kunde se hur arbetet med boken Promenad har tolkats på olika sätt. Vi fick tips och idéer på hur vi kunde arbeta vidare, men även feedback som gjorde att vi kunde utveckla våra miljöer ytterligare. På så sätt är det väldigt tacksamt att få verksamheten betraktad med andra ögon. Jag slår vad om att miljöerna kommer förändras och utvecklas ytterligare under vårterminens gång!

Välkommen till Djur-Jenny


Text: Alexandra Ivö
Förskollärare Tuvehagens förskola, Helsingborgs stad
Följ gärna Ödåkra förskolor på Instagram: odakra_forskolor

Läs fler inlägg i denna blogg: Ett rikt språk på ett lustfyllt sätt