Tillsammans för en hållbar framtid

Planerar du ett arbetsområde omkring hållbar utveckling? Börja konkret och verklighetsnära och inte med näsan i läroplanen, det kan komma senare.

Karin Bergöö Ripell och Annika Rignell arbetar i arbetslag 9 på Högastensskolan som So respektive Ma/No lärare. Sedan tre år tillbaka har de samarbetat omkring lärande för hållbar utveckling.

Filmskapande som metod att lära sig mer

Vid senaste tillfället sökte Karin, för arbetslagets räkning, pengar från Skapande skola för att kunna arbeta på ett nytt sätt. De fick pengarna som gav dem möjlighet att få handledning av en professionell dokumentärfilmare för att göra egna filmer på temat hållbar utveckling och miljö och klimat. Arbetet genomfördes i 5 klasser i åk 8 med totalt cirka 115 elever.

Arbetet började med att alla såg filmen Bikes vs Cars av Fredrik Gerttens tillsammans. Sedan skapade eleverna egna filmer gruppvis. På så sätt fick de genom teoretiska såväl som praktiska moment lära sig mer om ekologi, miljöfrågor och klimatpåverkan samtidigt som de fick en inblick i filmskapande, dokumentärt berättande och journalistiskt undersökande arbete.

Frågor som behandlades i filmerna var till exempel:

Hur allvarligt är klimathotet och vad innebär egentligen hållbar utveckling?
Hur förändras klimatet och vad kan vi göra åt det?
Hur kan vi, som enskilda individer, påverka både vår närmiljö och vår planets framtid?
Vad innebär det att ”klimatsanera” sin vardag och hur kan man få människor att ta ansvar för sina ekologiska fotspår?

När filmerna var färdiga visades de upp för respektive klass och sedan följde diskussioner utifrån vad man tillsammans sett och gjort.

Projektet var uppskattat och Karin och Annika kunde se att även de elever som från början var svårmotiverade efterhand blev mer och mer nyfikna och engagerade i arbetet.

Under år 9 kommer arbetslaget fortsätta att arbeta ämnesövergripande med lärande för hållbar utveckling och nu utökas samarbetet till att även inkludera hemkunskapsläraren.

Tips för ämnesövergripande samarbete

Börja inte med att stoppa näsan i läroplanen när ni ska planera upp ett arbetsområde omkring hållbar utveckling, börja istället med en konkret, verklighetsnära upplevelse eller företeelse såsom torkan i sommar eller bussarna som passerar precis utanför entrén till skolan. Kopplingarna till läroplanen finns där redan när ni formulerat att ni vill arbeta med hållbar utveckling och exakt vilka förmågor ni vill arbeta med kan komma in i ett senare skede av planeringen.

Några tips från Karin och Annika för att få till ett bra ämnesövergripande samarbete omkring lärande för hållbar utveckling:

  • Börja med elevnära frågor, starta lokalt och fortsätt globalt.
  • Tänk på att nyanlända har andra perspektiv och erfarenheter som kan vara användbara i det globala perspektivet.
  • Starta samarbetet i liten skala och utöka efterhand.
  • Hitta ett antal gemensamma förmågor, inte för många, som alla inblandade ämnen kan arbeta med.
  • Lita på varandra vid bedömningar så kan ni vinna både tid och arbete.
  • Utnyttja varandras olika kompetenser.

Eleverna gjorde också en kortfilm för att berätta om arbetet.

https://youtu.be/fsz9_h-54wA


Hur jobbar ni med hållbar utveckling på er skola? Hör gärna av dig och berätta. Vi söker speciellt skolor eller förskolor som arbetat med mat eller matproduktion kopplat till hållbar utveckling.

Emma Sjöberg
Miljösamordnare, Helsingborgs stad
emma.sjoberg@helsingborg.se
073-422 21 27