Ungdomarna får arbeta med att sätta färg på skolgården

Raus Planterings skola samarbetar med arbetsmarknadsförvaltningen i ett skolgårdsprojekt. Målsättningen med projektet är att utveckla skolans utemiljö och samtidigt skapa fler arbetstillfällen för ungdomarna i Helsingborg.

Ungdomar som är anställda av arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg kommun har under sommaren rustat upp skolgården på Raus Planterings skola.

Magnus Liden är ungdomarnas handledare och anställd på skolan.

Handledarens roll är bland annat att tillsammans med ungdomar förändra och förbättra den pedagogiska utemiljön på gårdarna och att vara arbetsledare för ungdomarna ute på gården, det vill säga handleda dem i exempelvis plantering, målning eller snickeri.

– Jag hade med mig lite önskemål från skolans personal och elever men annars har  ungdomarna  fått tänka ganska fritt och kreativt inom det, säger Magnus om arbetet.

Anastasia Tomic är en av de ungdomar som fått möjligheten att få sätta färg på skolgården tycker att det ett roligt och lärorikt sommarjobb.

– Det är roligt att få göra något som glädjer andra. Jag skulle själv velat ha detta när jag gick på skolan.

Ett av målen från början var att uppmuntra ungdomar till att bli mer rädda om utemiljön på sitt område. Då de flesta ungdomar som sökt sommarjobb inom kommunen på området hade fått sommarjobb blev det även ungdomar från andra delar av Helsingborg.

Gösta Strand som är den som är ansvarig för projektet på arbetsmarknadsförvaltningen ser en vinst med båda konstellationerna. Att det är ungdomar från området kan göra att de blir mer rädda om miljön på skolgården. En vinst med att ungdomarna kommer från olika områden är att de skapar nya kontakter.

Tanken är att detta ska bli något som alla skolor och förskolor i Helsingborgs kommun ska få möjligheten att delta i.

Jobbar du i Helsingborgs stad och vill veta mer? Läs vidare på intranätet.