Avslut och uppstart av språkprojekt i förskolan

Sedan vårt senaste inlägg i bloggen har vi på förskolorna i Ödåkra hunnit med att både avsluta förra årets språkprojekt, men också starta upp Språkprojekt 2019/2020.

Intensiva och händelserika dagar i maj bjöd på både cirkusfest och omröstning av ny bok. Terminens första veckor i augusti och september lockade barnen med ledtrådar mot nya äventyr i sagans värld.

Cirkusfest

Som ett avslut på förskolornas arbete med Hugo- vilken cirkus, bjöds alla barn i vårt område in till en cirkusfest som varade i två dagar på gården bakom Sagoträdets förskola. Hugo och och hans vänner bjöd barnen på aktiviteter och upplevelser med utgångspunkt från boken som vi alla arbetat med under året. Det blev händelserika och roliga dagar, för både barn och pedagoger.

Att mötas i gemensamma aktiviteter och upplevelser under projektets gång skapar fina möjligheter för både barn och pedagoger att skapa nya kontakter och att utbyta tankar och erfarenheter med andra än de man vanligtvis träffar i sin vardag. Känslan av gemenskap växer i hela vårt område och med dessa upplevelser och erfarenheter skapas ett “vi” som innefattar alla våra förskolor.

Utklädda pedagoger på gräsmattan
Barn som håller i ärtpåsar och siktar på olika geometriska former
Barnhänder som håller i två bildkort
Collage med bild på popcorn och en clown

Bokval

Samtidig som vi avslutar ett års språkprojekt, så har arbetet med nästa års projekt redan startat. Under våren fick alla förskolor i området fick ta fram varsin bokkandidat, som sedan ingick i det underlag som sagokommittén hade till sitt förfogande när årets tre slutliga kandidater skulle tas fram. Sagokommittén diskuterar och värderar böckerna utifrån våra kriterier och tar sedan beslut om vilka kandidater som ska gå till omröstning i personalgruppen. Våra gemensamma kriterier för vad vi vill se i den bok vi väljer, ligger som grund i processens alla delar.

Kriterier för boken

  • Representerar mångfald av karaktärer och miljöer
  • Inrymmer fantasi och mystik
  • Bilderna ska vara inspirerande och väcka nyfikenhet, skapa engagemang och inbjuda till samtal och reflektion
  • Boken ska finnas att låna från biblioteket

Ett fönster med texten "De nominerade böckerna"

På vår planeringsdag i maj genomfördes omröstningen i personalgruppen och med stor högtidlighet meddelades årets vinnare som blev, Lilla Ärtans stora resa.

Bokomslag "Lilla Ärtans stora resa"

En ny termin startar

Innan barnen kommer tillbaka till sina avdelningar efter sommaren har pedagogerna redan varit i arbete… På våra olika förskolor runt om i Ödåkra möts barnen av små “hintar” om vilken bok som kommer att ligga till grund för vårt arbete och vem de ska få komma att möta under läsåret. På olika sätt försöker vi väcka barnens nyfikenhet och fantasi kring vad som ska komma att hända och vad de kommer att få möta i det nya projektet.

En luftballong i miniatyr
Väggmålning med två stora myror
Väggmålning grön ärtskida med en figur i
Ett konstverk av barnen som hänger i ett snöre
Ett modellflygplan som hänger i ett snöre

Under denna del av projektet, men också vid senare tillfällen under projektets gång, får pedagogerna möjlighet att mötas i “kollegialt lärande”. Där ges tid till att tillsammans se möjligheter för hur projektet och boken kan kopplas till våra prioriterade mål och bidra till ökad måluppfyllelse och bättre kvalitet i vår verksamhet.

Handskriven mind map utifrån orden "Lilla Ärtans stora resa"

Tillfällen med kollegialt lärande blir också ett stöd för pedagogerna när undervisningen ute i arbetslag och på avdelningar ska planeras.

Kick-off för det nya projektet

Så kom den äntligen. Dagen när något alldeles speciell skulle hända. Barn och pedagoger hade fått reda på att de skulle vara ute på sina gårdar på förmiddagen , och att något skulle komma att hända… Med fart och fläkt och ackompanjerad av häftig musik kom Lilla Ärtan flygande tillsammans med sin kompis, Nyckelpigan.

Två utklädda pedagoger på en asfalterad väg
Två utklädda pedagoger som pratar i en megafon
Två utklädda pedagoger smyger på en gräsmatta
Två utklädda pedagoger på asfalterad yta
Två utklädda pedagoger på gräsmatta

De presenterade sig för barnen och bjöd på en sång, och på Lilla Ärtans favoritgodis… små söta gröna ärtor.  Alla avdelningar fick ta emot ett stort fint paket och ett ihoprullat brev innan de båda vännerna flög vidare mot nästa förskolegård.

Att ge barnen möjlighet att få möta bokens karaktärer skapar ett naturligt engagemang och intresse hos barnen. Än så länge har de fått träffa Lilla Ärtan och Nyckelpigan, men under projektets gång kommer fler av karaktärerna att göras levande i våra verksamheter.

Ett paket i mitten och många barn i en ring runt omkring
En bok i mitten av alla barnens händer
En dikt på ett papper

Med stor spänning samlades sedan varje avdelning och öppnade sin paket.

Inuti paketet fanns en bok… “Lilla Ärtans stora resa”, ett brev till barnen från lilla Ärtan och Texten till Lilla Ärtans sång.

Hur äventyret med lilla Ärtan tar form, och vilka resor vi kommer att göra här i Ödåkra förskoleområde under det kommande läsåret får vi se längre fram.  Arbetet är i full gång ute på alla våra avdelningarna så följ oss gärna här och på instagram om ni är nyfikna.

Vi ses i sagans värld!