Digitala verktyg som en naturlig del av förskolans lärmiljö

Glädje. Vilken glädje det är att dela med sig. Det var det vi fylldes av efter att vi bjudit in kollegor i förskolan, för att få uppleva vårt arbete med de yngsta barnen och hur de på ett naturligt sätt möter olika digitala verktyg i sin lärmiljö.

Vår förskola Brunnsberga är en del av Västra Ramlösa förskolor och föreläsningen hölls i Reggio Emilia-nätverket Snäckans regi.

”Klart vi ska hålla i en föreläsning för nätverket Snäckan!”

Det var den spontana reaktionen när det kom på tal i arbetslaget. Delakulturen är något som ligger oss varmt om hjärtat, det är viktigt att bjuda på goda exempel från våra verksamheter. Det är då även viktigt att dessa goda exempel befinner sig i en kontext som gör det möjligt för mottagaren att se helheten.

Vi började föreläsningen med att lyfta vårt förhållningssätt som ligger till grund för verksamheten. En tanke är att de digitala verktygen vi använder fungerar som ett naturligt tillägg och en utmaning till barnen i de processer de redan är inne i. En annan tanke är att verktygen inte är ett språk i sig utan ett av barns hundra språk och som fungerar/interagerar med den övriga lärmiljön. Några exempel på detta fick åhörarna uppleva både genom det vi förmedlade från scenen men även genom att praktiskt få prova på i slutet vilket var uppskattat.

Makey och lek med lera

Ett exempel vi tog upp var hur vi tillfört Makey Makey till barnens lerutforskande.

Ett digitalt verktyg där sladdar kopplas ihop med material och där man programmerar vad som ska hända när man vidrör de materialen. Ett spännande möte med fysik, teknik och programmering.

Barnen får välja reflektionsfilm

Ett annat exempel som vi lyfte fram var hur vi reflekterar tillsammans med barnen. “Den tar vi!” är en fras som har fastnat hos oss på Solen efter ett barn som väljer reflektionsfilm.

Vi arbetar med barnens reflektion och deras möjlighet till att välja vad de vill reflektera kring, genom att projicera de filmer vi skapar kring deras möten och utforskande på förskolan. Det är spännande att se hur barnen får möjlighet att vara delaktiga i vad kompisarna har varit med om och på så sätt ha en förförståelse nästa gång ett liknande tillfälle ges. Som när ett barn hade sett en film kring när kompisarna dansmålade och nästa gång pedagogen la ut papper på golvet, tog barnet direkt av strumpor och byxor för att kunna vara med och måla med sina dansande fötter och ben.

Under kvällen bjöd vi också på nystartat utforskande kring Green-Screen och dess möjligheter samt spänningen i att spegla olika miljöer på förskolan via lärplattan till projektorn. På bilden nedan upplever barnen hur maten lagas i köket, en annan gång är det kompisarna som leker utomhus eller några som sitter mitt i ett projekt i byggrummet. Förskolemiljöer i direktsändning 🙂

Spegla olika miljöer på förskolan med projektorn

Med vårt modiga och genomtänkta sätt att inkludera digitala verktyg i lärmiljön tänker vi inte att alla barnen ska bli datagenier eller programmerare i framtiden utan vi vill möta den nyfikenheten som redan finns hos barnen och ge dem fler olika begrepp och möjligheter. Det är bara din fantasi som sätter gränser!

/Simon, Vera, Martin och Hanna från Brunnsberga, Västra Ramlösa förskolor.

På Twitter hittar du oss här: Simon @S82Melin och Vera @verarolo.