Varför väljer rektorer bort lärare som processledare?

Processledare som stöd i det lokala utvecklingsarbetet har visat sig skapa tydliga utvecklingsprocesser med brett deltagande. Samtidigt väljer vissa rektorer och skolor bort att ha lärare i processledarfunktioner. Hur leds utvecklingen på de skolorna och hur resonerar rektorerna på dessa skolor om lärare som ledare av utveckling? Dessa frågor har jag och mina forskarkollegor undersökt […]

Vad kan processledare bidra med? 

Vad kan det egentligen resultera i att rektor eller förskolechef kompetensutvecklar lärare i att leda förbättringsprocesser? Det beror givetvis på vilka förutsättningar lärarna får i form av mandat, tid, verktyg och modeller samt vilka processer de ska leda och i vilken verksamhet.

Processledare för skolutveckling

Utvecklingsledare, lärledare, processledare, förstelärare och liknande mellanledare finns på många skolor och förskolor för att stödja skolutvecklingsprocesser. Jag har, tillsammans med en forskargrupp vid Göteborgs universitet, studerat denna typ av mellanledare. Efter att vi publicerade vår senaste forskningsrapport för några månader sedan, har jag fått förfrågningar från förvaltningar och lärosäten om att komma och presentera […]

Kollegialt lärande, mindset och erfarenhetslärande

Föreläsning om kollegialt lärande, mindset och erfarenhetslärande.

Processverktyg för högpresterande team

Föreläsning om processverktyg för högpresterande team med fokus på kommunikation och feedback.

Högpresterande team

Att skapa högpresterande team handlar om mål, roller och ledarskap. Om att skapa förutsättningar för utvecklingsarbete och om effektivare problemlösning och beslutsfattande.

Utveckling och analys

Föreläsning kring utvecklingsarbetets faser, förändring och motstånd samt analysverktyg för utvecklingsarbete. 

Skolkultur och analysverktyg

Föreläsningen utgår från Andy Hargreaves och Ulfs Blossings teorier om skolkulturer. Skolans kultur kan påverka utvecklingsarbetet som bedrivs på en skola. En kulturanalys kan bidra till att synliggöra kulturen och öppna för samtal om inre förutsättningar.

Kommunikation och samtalsmetodik

Ju bättre grupper kommunicerar desto bättre presterar de. Positiva kommunikationsbeteenden kräver en atmosfär där deltagarna vågar bidra även med information som de är osäkra på kommer att mottas positivt. Tydlighet och lyhördhet är centrala nycklar för att förbättra kommunikationen.

Om grupprocesser och kommunikation

Föreläsning om vanligt förekommande beteenden i grupper som förväntas arbeta med gemensamma uppgifter. Föreläsningen berör också grupprocesser och kommunikation samt innefattar förutom beteenden i grupper olika faser i gruppers utveckling baserat på Susan Wheelans teorier.