Processledare för skolutveckling

Utvecklingsledare, lärledare, processledare, förstelärare och liknande mellanledare finns på många skolor och förskolor för att stödja skolutvecklingsprocesser. Jag har, tillsammans med en forskargrupp vid Göteborgs universitet, studerat denna typ av mellanledare. Efter att vi publicerade vår senaste forskningsrapport för några månader sedan, har jag fått förfrågningar från förvaltningar och lärosäten om att komma och presentera forskningsresultaten. Det är hög tid att sprida resultaten även på hemmaplan.

Föregångare till förstelärare

År 2011 införde 13 förskolor och 12 skolor, alla enheter i ett verksamhetsområde för Helsingborgs stads skolor, en så kallad processledarfunktion. Processledarna var lärare som skulle stödja skolledarna i implementeringen av de nya läroplanerna. De skulle leda sina kollegor i de lärprocesser som krävdes för att implementeringen skulle lyckas. Sammanlagt var de 62 stycken, ungefär var sjunde lärare i området. De utbildades i processledarskap, grupprocesser, samtalsmetoder, handledning, skolkultur, skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete för att kunna genomföra sitt uppdrag. Nu i efterhand ser vi att skolledarna i området föregick förstelärarreformen som kom ett par år senare.

500 lärare utbildade i Helsingborgs stad

Sedan 2012 har vi genomfört två uppföljningsstudier om processledarna och de verksamheter som de arbetar i. Vi har undersökt vad processledarna gör, hur deras roller och funktioner har förändrats och hur deras närvaro har påverkat skolorna och förskolorna. Vi har också fått syn på vad processledarna tar med sig från utbildningen till sina verksamheter. Det sistnämnda har varit viktigt för oss på utvecklingsavdelningen, eftersom utbildningen är ett stöd vi har fortsatt erbjuda skolor och förskolor i Helsingborg. I runda tal har idag 500 lärare gått utbildningen sedan 2011 och på så sätt utvecklat sin kompetens att leda skolutveckling.

Hur arbetar skolorna med fördelat ledarskap?

Förfrågningar om att berätta om forskningsresultaten har inte bara kommit till mig. Även skolorna och förskolorna har ombetts dela hur de praktiskt arbetar med ett fördelat ledarskap i utvecklingsprocesser. Förfrågningarna rör inte heller enbart forskningsresultaten och det praktiska arbetet, utan även utbildningen i processledning och dess konkreta innehåll.
I några blogginlägg framöver kommer jag därmed att fokusera på våra forskningsresultat om processledare för skolutveckling, på praktiska exempel från våra skolor och förskolor samt på inspel från en processledarutbildning som vilar på vetenskaplig grund.

För den som vill ta del av forskningsresultaten redan nu finns länkar till rapporterna nedan, men annars fokuserar nästa blogginlägg på just det. För den som leder lärprocesser i den egna verksamheten och vill ha stöd med verktyg och modeller för det startar nästa utbildningsomgång i februari 2018.

Kommentera gärna blogginläggen och ställ frågor! Då kan jag skriva blogginläggen utifrån det som du tycker är intressant och vill veta mer om!

Jaana Nehez
Lektor och strategisk utvecklare, skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborg
@JaanaNehez
jaana.nehez@helsingborg.se


Våra forskningsrapporter:

Processledare för skolutveckling. Uppföljning av införandet av processledare i ett verksamhetsområde i Helsingborg (Olin, Lander, Blossing, Nehez & Gyllander, 2014) https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/35663/5/gupea_2077_35663_5.pdf

På väg mot uppdrags- och processdrivna organisationer. Uppföljning av införandet av processledare i förskolor och skolor i Helsingborg (Nehez, Gyllander Torkildsen, Lander, Olin & Blossing, 2017) https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/52289/2/RIPS%20NR%2012.pdf