Hey Ho, Let’s Go!

“Hey Ho, Let’s Go!” skanderar Joey Ramone innan han själv och övriga Ramones rasslar igång klassiska rockpopdängan Blietzkrieg Bop, första singeln från minst lika klassiska debutalbumet Ramones som landade på skivdiskarna 1976. Föga visste de de då vilket kulturellt musikarv de skulle lämna efter sig innan resan var över. 

Vi behöver ditt godkännande för att ta dig vidare

Den här delen av hemsidan visar innehåll från Spotify. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

(Spela mig: perfekt soundtrack till texten)

Även om man sällan vet i förhand vad resultaten av vad ens aktioner kommer att bli, eller hur dessa tolkas och upplevs av människor runt omkring, är det av yttersta vikt att ha en grundplan att utgå från. Har man en plan kan man utvärdera efteråt – kan man utvärdera efteråt kan man förhoppningsvis glädjas åt det som gått enligt planen samtidigt som man kan få syn på de delar som inte gått enligt planen, alla viktiga grundstenar för att kunna ta ut en ny riktning mot framtiden. (Detta förfaringssätt kallas för systematiskt kvalitetsarbete och ska vara kärnan i all form av (skol)verksamhet.)

Systematik

För oss i IKT-teamet har november till stor del handlat om att skaffa en grundstruktur för det systematiska kvalitetsarbetet vad det gäller Maria Parkskolans digitaliseringsprocess. Enkelt uttryckt vill vi ha ett transparent kvalitetsarbete som går lika mycket uppifrån och ner som nerifrån och upp – kalla det för en dubbelriktad utvecklingsspiral om du vill – där skolans tre IKT-grupper blir en slags hubb och mötesplats för gemensam analys. Arbetet är nu påbörjat, IKT-grupperna har haft sina första möten, och planeras fortgå fram till slutet av vt.18 innan den slutgiltiga analysen bifogas till Maria Parkskolans övergripande systematiska kvalitetsarbete och arbetet med att ta ut nya riktlinjer påbörjas.

modell systematiskt kvalitetsarbete

(Modell för systematiskt kvalitetsarbete)

Programmera mera!

Vad har mer varit på tapeten i november? Delar av IKT-teamet var iväg på fortbildning i programmering på Pedagogiskt Center i samband med att Karin Nygårds, programledare för UR:s Programmera Mera 2.0, var på besök. Nya kunskaper införskaffades i bland annat Twine och Bluebots. Maria Parkskolan hade även en skolövergripande teknikdag den 22/11 där bland annat vi i Samverkansklasserna tog en svängom till Komtek där vi programmerade uppdrag med Lego Mindstorms EV3-robotar. Andra projekt som avhandlades denna teknikdag involverade bland annat musikskapande med Garage Band och I-movie och Internetkunskap. Även årskurs 4 har besökt Komtek under de senaste veckorna och byggt samt programmerat med Lego Education WeDo. Dessutom har olika Green Screen-projekt genomförts i både årskurs 4 och 5.

Sen då?

Vad har hänt och händer nu i december undrar du? Bland annat kommer kartläggningen av pedagogernas G Suite-kunskaper, som underlag inför vårens workshops, att dra igång. Vidare har Unikum-ansvariga satt ett datum för att gå genom gemensamma riktlinjer och ett utkast till gemensam policy för användningen av sociala medier av pedagoger på arbetsplatsen kommer att utformas av IKT-teamet. Målsättningen är att ha den klar till början av vårterminen. Då presenteras även upplägget kring vårterminens digitala fortbildning.

“Hey Ho, Let’s Go!” – skanderar Joey Ramone. Den perfekta uppmaningen och definitionen av IKT-teamets status – nu kör vi!

Christian StenbackeChristian Stenbacke
Förstelärare med IKT-uppdrag på Maria Parkskolan, Helsingborg

Personlig blogg: christianstenbacke.se