Misslyckanden – en möjlighet

Vilken härlig tanke och insikt om lärandets konst, att misslyckanden är bevis på att jag gett dig en tillräckligt svår uppgift. En uppgift som fått dig att utvecklas. Så leta inte bara efter rätt svar – Här får du tips på hur du kan arbeta vidare med det som gått fel.

Misstag bjuder in till ögonblick där vi kan få syn på kunskapen. Att stanna upp och syna misslyckanden och misstag, att reflektera över dem, att inse att de ger oss glasögon för att se och förstå trösklarna. Allt för att kunna nå nästa kunskapsnivå. För trösklar har vi alla. Och i återvändsgränder hamnar vi alla i..

Misstakes are expected, respected and inspected.

Visa intresse för hur eleverna tänker

Så viktigt det är att visa intresse för hur eleven tänker- inte bara leta efter rätt svar. Möjligheterna är många att arbeta vidare med det som gått fel.

  • Låt eleverna välja sitt favoritmisstag.
  • Studera dem. Sätt upp dem på väggen och gruppera. Vad säger de?
  • Ställ en fråga i slutet av lektionen, ett sk utgångspass, där eleverna också skriver sitt namn på baksidan.
  • Gruppera eleverna nästa lektion efter hur svaren var.
  • Låt eleverna förklara för varandra.
  • Använd det flerspråkiga klassrummet där eleverna får samtala, motivera och göra nya ställningstaganden. Använd frågeskal, se Dylan Wiliam/Leahy “Handbok i formativ  bedömning”  där eleverna får stödfrågor för att utveckla sitt tänkande.

Processen mot målet är den viktiga. Arbetet med trösklarna eller missförstånden lär och ger något åt oss alla. Vad ser vi? Varför är det så? Vad är gemensamt?

Klokord från boken “Handbok i formativ bedömning”

  • Ge tid att tänka! Minst 3 sekunder- inte 1 sek. Tänk igenom några frågor (inte 50-ordsfrågor) i förväg. Informera eleverna om att tänketiden vid frågor kommer att förlängas.
  • Visa intresse för hur eleven tänker- inte bara rätt svar.

Det berättas om en elevreflektion som gavs om lärandet i klassrummet,

“-Jag ställde en fråga – fick en lektion.” Den reflektionen tål att tänkas över. Är mitt klassrum flerstämmigt?  Är jag för snabb med att ge stöd? I ett elevlärande är det så lätt att vi lotsar och leder eleverna för snabbt fram. Inge mod i att befinna sig i “lärandegropen” (Jfr James Nottingham) Här kan ny, fördjupad kunskap skapas- ha tålamod för processen i gropen.

Så välkomna misstag som möjligheter. Vi är på lärande resor! Om man vill bli bättre måste man bli lite sämre ett tag först.

Oh, det kittlar och ger tröst.