Ringstorpsparkens restaurangtorg blir verklighet

Redan innan Ringstorpsparkens förskola hunnit öppna dörrarna till den då nybyggda verksamheten hade ledningen en idé om att man borde skapa en gemensam restaurangmiljö för förskolans barn. När sedan kocken Ana Marusic anställdes var denna idé också något hon stod bakom. Men ibland behöver man skynda långsamt och beslutet om att prova ett restaurangtorg har fått mogna fram, både bland pedagoger och i ledningen.

Förskolan står nu redo för en förändring som innebär att de äldre barnen går från att äta på sina olika avdelningar till att istället samlas på ett restaurangtorg med bufféservering, likt det barnen kommer att möta när det väl blir dags för skola. Biträdande rektor Cecilia Hallin är spänd på förändringen och är tydlig med att de ännu inte har svar på alla frågor, men att man får prova sig fram.

Det bubblar av idéer och nytänk

När SmartMat träffar Cecilia och Ana är de tillsammans med kocken Eva-Lena, mitt uppe i planeringen kring hur den nya restaurangen ska utformas. Förskolan har ett rum med en vacker utsikt som i dagsläget utnyttjas för diverse olika skapande aktiviteter. Så för att nyttja förskolans resurser i form av både personal och lokal, på bästa sätt, fattades ett beslut av ledningen att prova frångå avdelningsservering till fördel för en gemensam bufféservering. Det råder ingen tvekan om att både Cecilia och Ana har gott om idéer om hur rummet ska utformas för att skapa en så harmonisk, lugn, trevlig, kreativ och lärorik måltidsmiljö som möjligt. Cecilia betonar att i och med den nya skrivningen i förskolans läroplan om hållbar utveckling, hälsa och välbefinnande går det här förändringsarbetet givetvis hand i hand med den nya skrivningen. Ana vill utveckla förskolans måltidspedagogik tillsammans med pedagogerna, för att skapa nya tillfällen för lärande både innan, under och efter måltiderna.

Vilka fördelar finns det med att skapa en gemensam restaurang på förskolan?

– Vi ser väldigt många fördelar med detta, i första hand faktiskt rent arbetsmiljömässiga eftersom en sådan här förändring innebär att vi kan frigöra tid från pedagogerna som inte behöver lägga den på att hämta mat, duka/torka bord, lämna disk och så vidare.

– Vi ser det här som en möjlighet att skapa många spännande samtal om maten mellan barnen och pedagogerna och våra kockar får möjlighet att träffa barnen oftare än idag. Ana är flitig med att besöka de olika avdelningarna under lunchen men restaurangtorget kommer ge helt andra möjligheter till en kontinuerlig dialog och relation med barnen. Det är viktigt att barnen utmanas i att våga prova nya maträtter och grönsaker som de kanske inte fått smaka på hemma, för att bredda deras smakpreferenser och tidigt ge dem goda matvanor.

Lunchsittning och drop-in mellanmål

Rent praktiskt är det tänkt att förskolans barn äter i två omgångar för att få plats i restaurangen. Den första gruppen äter 11.00 och den andra gruppen en halvtimme senare. En annan förändring bortsett från bufféserveringen blir också att mellanmålet kommer serveras med stor flexibilitet. Det kommer innebära att restaurangen står öppen för mellanmålsservering mellan 13.45 och 14.45 för att det ska fungera bättre för verksamheten. Kockarna kommer finnas till hands i restaurangen under både lunchen och mellanmålet. Även en restaurangvärdinna kommer att anställas inför terminsstarten för att hjälpa både kockarna och pedagogerna med allt som behövs under serveringen.

Vi ser spänt fram emot att följa Ringstorpsparkens utvecklingsarbete kring maten och måltiden och önskar dem stort lycka till!