Kollegialt lärande

Det finns många bra exempel på kollegialt lärande på våra skolor inom Familjen Helsingborg. Här finns några av dem samlade.

Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. (Skolverket)