Från lantbruk till klassrum

Johanna Lindblom arbetade tidigare inom lantbruk men valde att sadla om till lärare. I och med Helsingborg stads samarbete med ledarskapsutbildningen Teach for Sweden studerade Johanna under två års tid pedagogik samtidigt som hon arbetare som NO-lärare på Gläntanskolan i Helsingborg. 

Johanna Lindblom undervisar i NO på Gläntanskolan.

Teach for Sweden (TFS) är ett tvåårigt ledarskapsprogram som leder till lärarexamen och lärarlegitimation. Programmet riktar sig till akademiker som sedan tidigare har ämnesbehörighet inom matematik, teknik, fysik, biologi, kemi, svenska, engelska eller spanska. Johanna Lindblom var en av cirka 70 personer runt om i Sverige som blev antagen till utbildningen 2019.

Efter två år fick Johanna sin lärarlegitimation och fast anställning

Johanna är utbildad marinbiolog och biolog. Efter att ha arbetat som driftledare inom lantbruk i 15 år beslutade hon sig för att söka nya utmaningar.

– Jag tog kontakt med en studievägledare vid Lunds universitet som tipsade om Teach for Sweden som en tänkbar väg till läraryrket. Då beslutade jag mig för att skicka in en ansökan och blev efter flera steg i rekryteringsprocessen antagen till utbildningen, säger Johanna.

Under två års tid arbetade Johanna fyra dagar i veckan som ordinarie NO-lärare i årskurs 7 och 9 på Gläntanskolan i Helsingborg. Fredagarna ägnade hon helt och hållet åt sina studier där hon läste in en kompletterande pedagogisk utbildning (90 högskolepoäng) på distans via Luleå tekniska universitet. Nu när utbildningen är avslutad har hon en fullvärdig lärarexamen, lärarlegitimation och dessutom en fast anställning som NO-lärare på Gläntanskolan.

– Jag trivs väldigt bra på Gläntanskolan. Här är jag en del av ett team som hela tiden är väldigt lösningsfokuserade vilket känns helt fantastiskt. Jag har nog aldrig varit på en arbetsplats där teamet verkligen hjälps åt och stöttar varandra på det vis som vi gör. Jag kan ibland sakna frihetskänslan från lantbruket. Men det eleverna ger mig varje dag är otroligt stort. Att få guida dem inom NO-ämnena är så himla kul. Ingen dag är den andra lik, konstaterar Johanna.

Erfaren mentor till hjälp på skolan under utbildningen

På Gläntanskolan fick Johanna pedagogiskt stöd av mentorn Sten-Ingmar Hemert och hade även möjlighet att ställa ämnesspecifika frågor till deltidsarbetande Marie Hedstig som är pensionerad matte- och NO-lärare.

– I min roll som mentor coachade jag Johanna i den pedagogiska biten och situationen i klassrummet. Jag satt bland annat med på några lektioner för att observera hur interaktionen med eleverna fungerade. Vi hade även tid avsatt en gång i veckan för löpande reflektioner, säger Sten-Ingemar.

Sten-Ingemar har arbetat som lärare i franska, bild och svenska som andraspråk sedan 1986. Han har tidigare lång erfarenhet av rollen som VFU-handledare och VFU-koordinator.

– Jag tycker det är väldigt givande att ha en dialog med lärarstudenterna. Jag får möjlighet att reflektera kring varför jag gör saker på ett speciellt sätt, förklarar Sten-Ingemar.

Mentorn Sten-Ingmar Hemert, NO-läraren Johanna Lindblom och rektorn Ulrica Ekstrand på Gläntanskolan i Helsingborg.

Kände sig aldrig ensam

Vid samma tidpunkt som Johanna började arbeta på Gläntanskolan rekryterades flera nya lärare. För att kunna ge optimal introduktion startade skolan en intern nystartsutbildning för alla nyanställda som leddes av flera mentorer. Johanna fick även mycket stöd av de andra som läste ledarskapsutbildningen.

– Sommaren innan utbildningen drog igång på allvar anordnades ett sommarinstitut under tio dagar. Vi deltagare fick då lära oss jättebra redskap för gott ledarskap i klassrummet, ett annorlunda upplägg än det som erbjuds i den vanliga lärarutbildningen. Under utbildningens gång fick jag även ett stort stöd av nätverket. Vi hade daglig kontakt och med jämna mellanrum arrangerade Teach for Sweden onlineträffar där vi kunde diskutera sådant som vi funderade över. Jag kände mig aldrig ensam utan det fanns alltid någon att bolla med eftersom jag totalt sett hade stöttning av skolledning, mentor och alla människorna runt omkring Teach for Sweden, berättar Johanna.

Utöver det värdefulla nätverket fick Johanna även stöd av Teach for Swedens organisation. Det fanns en ledarutvecklare som kunde stötta lite extra under jobbiga perioder. Två gånger per termin fick Johanna dessutom besök av en representant som satt med under lektionerna och gav konstruktiv feedback.

Ett smidigt sätt att studera utan studielån

Johanna tycker att Teach for Sweden har ett väl genomtänkt upplägg och att de har löst de praktiska bitarna på ett bra sätt.

– Det fungerade bra att läsa på distans. Teach for Sweden och Luleå tekniska universitet har löst det hela på ett smidigt sätt, exempelvis kunde jag skriva salstenta i Höganäs.

Det kan vara ett stort steg att börja jobba med barn efter att tidigare endast arbetat med vuxna. Därför blev den första tiden i klassrummet omtumlande för Johanna. Men trots att det var kämpigt till en början uppskattade hon möjligheten att få känna på det praktiska arbetet från dag ett.

– Genom att från början kastas in i hetluften i klassrummet märker man direkt om läraryrket är rätt för en själv. Teach for Sweden har betytt väldigt mycket för mig. Det har inte bara varit en pedagogisk utbildning utan även en ledarskapsutbildning. Jag tror den har hjälpt mig att kunna se prestigelöst på läraryrket. Att kunna få en bättre förståelse för hur eleverna agerar, att ha tekniker för att kunna hjälpa till. Även få mig att inse vikten av att inte fastna i samma spår utan att jag måste utmana och ifrågasätta mig själv. Om det inte blir som det var tänkt varför är det så? Kunde jag ha gjort något annorlunda?

Johanna kan varmt rekommendera andra som funderar på att bli lärare och har en akademisk examen att söka till detta snabbspår in i läraryrket.

– Jag tror att vissa delar av utbildningen är unika, då man förbereds praktiskt på saker som kanske inte tas upp inom den traditionella lärarutbildningen. Exempelvis att ha ett coachande samtal, det svåra samtalet, hur man agerar i klassrummet för att nå eleverna utan att verka utpekande. Det är även en stor fördel att kunna studera till lärare utan att behöva ta något studielån, säger Johanna.

Skolan vågade satsa på något nytt

Gläntanskolans rektor Ulrica Ekstrand hade en pågående rekryteringsprocess igång när hon kom i kontakt med Teach for Sweden. Efter en inledande mejlkonversation där hon beskrev skolans behov återkom Teach for Sweden med förslag på lämpliga kandidater. Ulrica fastnade för Johannas bakgrund och de träffades för ett förutsättningslöst möte.

– Vi i skolledningen såg flera fördelar med att testa något nytt. En lärare ska vara bra på att planera och kunna jobba självständigt med eget ansvar, det är egenskaper som stämmer väl in på Johanna. Vid det aktuella tillfället hade vi precis rekryterat många nya och unga lärare, därför såg vi det även som positivt att Johanna hade en lång arbetslivserfarenhet, säger Ulrica.

Ulrica fick en så pass bra uppfattning av Teach for Swedens upplägg att hon även anställde en bild- och engelsklärare via TFS höstterminen 2021.

– För oss i skolledningen blir det inga överraskningar, vi vet om att TFS-studenten studerar varje fredag och det blir lätt att planera därefter. Jag tycker det är ett bra koncept och eftersom det rör sig om hela 80 procents närvaro på skolan är det attraktivt, berättar Ulrica.

Jobba i Helsingborgs stads skolor?