Avslut och sammanfattning av ett konstigt år

Inget ont som inte har något gott med sig brukar man ju säga….

…och när vi tittar tillbaka på detta året och summerar vad vi har lärt oss av alla de utmaningar som vi ställs inför så kan vi se att det är just precis så. Vi ser att vi har tagit oss igenom detta året tillsammans på förskolorna i Ödåkra, och vi känner att vi har gjort det med flaggan i topp. Vi inom förskolans värld är vana vid att anpassa oss efter rådande situation och utgå från de förutsättningar vi har och utifrån det skapa nya och ibland bättre lösningar i vår vardag.

När vi nu tittar i backspegeln kan vi bland annat se att vi har blivit bättre på att utnyttja våra utemiljöer, vilket i sin tur har skapat ökade möjligheter för undervisning och lärande under hela dagen. Fler pedagoger lär känna och skapar relation till fler barn på förskolan eftersom vi träffas mer när vi delar utrymmet ute. Gränsen mellan olika avdelningar suddas ut och detta bidrar till ökad trygghet för barnen under hela deras dag hos oss på förskolan och också ett ökat kunskapsutbyte mellan barn och vuxna. Det skapar också ökade möjligheter till insyn i varandras verksamheter på de olika avdelningarna på ett nytt sätt. Det ger också oss pedagoger möjlighet att lära av varandra och utvecklas i vår yrkesroll. Här blir det viktigt för oss att tänka till så att vi håller kvar vid den delakultur som byggts upp även när våra verksamheter så småningom kan gå tillbaka till ett läge som mer liknar det före pandemin.

En större digital närvaro, och vår ökade förmåga att använda digitala hjälpmedel har ökat möjligheten för fler att delta vid olika sammankomster. Detta gäller vårt kollegiala lärande men även i kontakten med vårdnadshavare. Här har vi lärt oss massor som vi kommer att dra nytta av även framöver.

Mitt i alla utmaningar känner vi oss stolta över att vi genom vårt sagoprojekt har lyckats hålla fast vid den röda tråden som alltid går att följa genom verksamheterna på alla våra förskolor i Ödåkra. Och trots att vi inte har kunnat möta varandra allihop som vi brukar göra så har vi ändå hittat vägar att ta del av varandras arbete. Som avslutning på hela årets projekt anordnades det även i år sagofest på alla våra förskolor under två dagar. Barnen fick upplevelser på olika stationer och tack vare kreativa och inspirerande pedagoger fick barnen njuta av en teaterföreställning som avslutades med att alla barn äntligen fick smaka av de upphittade kanelbullarna.

Nu ser vi fram emot ett nytt år där vi förhoppningsvis kan plocka fram det bästa av våra erfarenheter och skapa en ännu bättre och mer utmanande och lärorik verksamhet.