Pedagogiskt center arrangerar konferenser för erfarenhetsutbyte och inspiration

fyra personer i en publik

Pedagogiskt center arrangerar under 2022 två stora konferenser med syftet att inspirera och inspireras. Rethink Education går av stapeln 13-14 juni under H22 City Expo, och Ute är Inne – Rum för lärande äger rum 30-31 augusti.

Under de senaste åren har många medarbetare inom Helsingborgs stads skolor kommit med idéer och uppmärksammat innovationer som man vill utforska. Under den stora konferensen Rethink Education som arrangeras av Pedagogiskt center har du en chans att ta del av deras erfarenheter. Dessutom fortsätter intresset för utomhuspedagogik att växa. Därför arrangerar Pedagogisk center även den nationella konferensen Ute är inne. Mona Andersson och Claire Brandum är projektledare för Rethink Education, och Cecilia Sörensson projektleder konferensen Ute är inne. Alla tre brinner för de positiva effekterna av delakultur och kollegialt lärande.

Det omfattande innovationsarbetet inom skol- och fritidsförvaltningen blev startskottet till en idé om en konferens. Syftet är att skapa tillfälle för dig som medarbetare att dela med dig av erfarenheter och tankar, och samtidigt inspireras och utvecklas vidare tillsammans med andra. Konferensen Rethink Education var född.

Du hittar alla innovationsinitiativ från Helsingborgs stad på innovation.helsingborg.se. Totalt cirka 50 av de drygt 300 initiativen har inriktning mot förskola och skola. Alla har ett fokus på att skapa bättre förutsättningar för lärande och utveckling utifrån olika perspektiv, och att möta en föränderlig värld. Några har redan förverkligats, medan andra är i startgroparna.

Hur ser ert förarbete inför en konferens ut?

Att planera och organisera en konferens är ett omfattande arbete. Bland det som krävs för båda konferenserna finns samordning, kommunikation och marknadsföring, riskbedömningar, och att hantera praktiska frågor, tekniska lösningar och bemanning.

– Även om alla workshopar under Ute är inne sker utomhus behövs samma förarbete som med Rethink Education. Det som skiljer, förutom storleken på konferensen, är att jag inte behöver lägga lika mycket kraft på tekniken och anpassning av lokalerna. För min del är logistiken en viktigare punkt, att hjälpa alla deltagare att hitta mellan olika platser där det hålls workshopar, berättar Cecilia.

Konferenserna har var sin arbetsgrupp som hanterar det praktiska arbetet inför genomförandet.

– Ja, all personal på Pedagogiskt center är dessutom involverade i arbetet med de båda konferenserna, men även personal från andra avdelningar. Alla lika viktiga i det här arbetet, betonar Claire och Cecilia.

– Vår inställning har hela tiden varit som ett innovationsarbete, vi skapar en konferens och gör det inte som man alltid brukar utan vi skapar konferensen samtidigt som vi planerar, säger Mona Andersson.

Gemensamt för de båda konferenserna är dessutom att personal från Pedagogiskt center inte bara deltar i det praktiska, utan även som föreläsare och workshopledare.

Claire Brandum, Mona Andersson och Cecilia Sörensson.

Rethink Education

Den naturliga utgångspunkten för Rethink Education är skol- och fritidsförvaltningens interna innovationer. Utifrån fyra teman kontaktade Mona, Claire och de övriga medarbetarna på Pedagogiskt center olika leverantörer. Alla vidtalade ville gärna bidra med innehåll och bli samarbetspartners till konferensen. Fram till slutet på mars växte programmet fram och kan nu erbjuda föreläsningar av forskare, inspiratörer, experter och skolledare/lärare med ansvar för skolutveckling.

Rethink Education är kostnadsfri för medarbetarna på skol- och fritidsförvaltningen. Konferensen är upplagd på fyra halvdagar 13-14 juni och erbjuder totalt ca 250 föreläsningar eller workshopar.

– Deltagarna kan lyssna på föreläsare som berättar om framtidens teknik och innovationer med fokus på undervisning, berättar Mona.

– Det finns plats för drygt 4000 fysiska deltagare på Olympiaskolan och Nicolaiskolan. Om du istället vill delta i det digitala spåret är antal platser obegränsat, fortsätter Claire.

Vad vill ni särskilt lyfta med Rethink Education?

– Konferensen är något helt nytt, något vi inte gjort förut, säger Mona. Dels är den mycket större än konferenser vi arrangerat tidigare, och dels är det en hybridkonferens. Du kan delta i nästan alla föreläsningar digitalt, och samtidigt interagera med föreläsarna via en chattjänst.

Claire fortsätter:
– Ledorden för Rethink Education är: Tänk nytt! Tänk annorlunda! Tänk tillsammans!

Målsättningen är att konferensen blir ett tillfälle för både personal inom förskola och skola och från andra branscher att mötas. Den ska vara en plats för inspiration, utmaningar och utveckling tillsammans med andra. När du lämnar konferensen ska du ha blivit inspirerad och knutit nya kontakter.

Ute är inne

Konferensen Ute är inne har anordnas sex gånger tidigare på olika ställen i Sverige med stöd från Utenavet, och lockar deltagare från hela landet. Årets tema är Rum för lärande och lyfter de olika rum där lärande kan ske, både under skoldagen och på fritiden. Under konferensen kommer man därför att bli inspirerad kring både fysiska, mentala och digitala rum för lärande utomhus.

– Ute är inne är ju ett mindre arrangemang än Rethink Education. Deltagarna betalar en konferensavgift, säger Cecilia, och vi hoppas på 300 betalande deltagare under de två dagarna konferensen pågår. Vi riktar oss till både pedagoger inom förskola, skola och kultur, och beslutsfattare som arbetar med utformning av utemiljöer.

Under första dagen är workshoparna utspridda över staden och andra dagen sker allt i Jordbodalen, granne med Sundspärlan. Lunch äter deltagarna inomhus, men de får en termos och fikabröd som de tar med sig till eftermiddagens aktiviteter.

– Ja, vi lever som vi lär, skrattar Cecilia.

Vad vill du särskilt lyfta fram om Ute är inne?

– Jag är stolt över den bredd som konferensen visar upp. Dels har vi många i staden som driver intressant arbete och vill dela med sig av sina erfarenheter. Dels lockar vi till oss många föreläsare från hela landet. Deltagarna kommer att ha möjlighet att utöver de gemensamma föreläsningarna välja bland alla inspiratörer efter sitt personliga intresse, berättar Cecilia.

Den största utmaningen beskriver Cecilia som marknadsföringen, eftersom konferensen riktar sig till deltagare från hela landet.
– Men samtidigt blir det en jättechans för deltagarna, att utöka sitt nätverk med andra från hela landet som brinner för samma sak.

Vilka andra har ni samarbetat med?

– Det finns så mycket kompetens här att vi kan lösa det allra mesta inom stadens egna förvaltningar. För mig har det varit naturligt att samarbeta med Miljöverkstaden och Fredriksdal kring innehållet i konferensen, berättar Cecilia.

– För båda konferenserna har avdelningen kommunikation och marknad hos oss på Skol- och fritidsförvaltningen varit ett viktigt stöd. Det har hjälpt oss ta fram allt från hemsida via annonser till tröjor och annat marknadsföringsmaterial, berättar Mona.

– Rethink Education har sin hemvist på två av stadens gymnasieskolor, Nicolaiskolan och Olympiaskolan. Därför har det varit naturligt att samarbeta med skolornas ledning och vaktmästare kring lokaler, bemanning, teknik och support. Vi har även samarbete med Måltidsservice kring lunch och fika och med Digitaliseringsavdelningen kring de digitala sändningarna av konferensen, säger Claire.

Planering pågår för både små och stora praktiska frågor och Claire och Mona håller tummarna för att allt fungerar smärtfritt när besökarna kommer till Rethink Education den 13-14 juni.
– Det ska bli fantastiskt spännande att vara med när evenemanget blir verklighet för att se hur all planering tar form, säger Claire.

– Och i början av hösten ses vi på Ute är inne, avslutar Cecilia.

Vill du veta mer?

Kontakta Pedagogiskt center på pedagogisktcenter@helsingborg.se

rethinkeducation.helsingborg.se