Kom till Pedagogiskt center för InspiraZON

InspiraZON är en lekfull sammansättning av orden inspiration och zon. Zonen i det här fallet är Pedagogiskt center och inspirationen är det kollegor i Helsingborgs stad delar med sig av. Det kan vara någon som har provat något nytt eller kanske lyckats med det där som inte kändes möjligt från första början.

InspiraZON består av två delar, en del som innefattar pedagogiska verktyg som stödjer undervisning och lärande, där vissa av verktygen är för utlåning, och den andra delen är våra InspiraZONträffar.

Bakom InspiraZON står Pedagogiskt center och Elevhälsan, med bland annat Alexandra Andersson, Ola Sandén, Simon Melin och Josephine Lindhe.

Vad händer på en InspiraZONträff?

InspiraZONträffar hålls den sista tisdagen varje månad och ger möjligheter för lärare att träffas och utbyta tankar och idéer samtidigt som de får konkreta lektionstips i olika ämnen. Det handlar om att bli bättre tillsammans helt enkelt.

En eller flera lärare presenterar ett eller flera ämnen samt konkreta lektionstips. Det kan vara allt från att använda digitala verktyg i klassrummet till att göra roliga experiment eller att lära ut på ett mer visuellt sätt. Därefter finns det utrymme för alla att diskutera och reflektera samt dela med sig av sina tankar och idéer.

Vem kan komma till InspiraZONträffarna?

InspiraZONträffarna riktar sig till alla! Från förskola och upp till gymnasiet. All personal, alla kategorier, som lärare, skolledare, förskollärare, barnskötare, speciallärare, som sagt alla.

Just nu i uppstarten har vi arbetat mycket med själva att leta efter olika personer inom Helsingborgs stads skolor som kan tänka sig att hålla i korta inspirerande pass, med efterföljande dialog. På sikt hoppas vi dock att alla som känner att de har något de skulle vilja bidra med hör av sig själva för att bygga upp nätverkandet än mer.

Vilket innehåll har ni haft på träffarna?

Vi har haft ett varierat innehåll riktat till olika ämnesområden och åldersgrupper. Vi har haft teman som AI och ChatGPT i skolan, att väcka liv i ett slumrande skolbibliotek, innovation och sagoberättande i förskolan.

Alexandra, Ola, Josephine och Simon. Även om inte alla kan vara på samma plats samtidigt, går det att få med alla i bild.

Varför har ni börjat med dessa träffar?

Vi tänker att utveckling av det kollegiala lärandet är en viktig del i att förbättra undervisningen och skapa en starkare lärandemiljö för våra elever. Genom att nätverka mellan skolor kan lärare dela med sig av sina idéer och erfarenheter, och lära av varandra.

Att ha regelbundna möten (sista tisdagen varje månad) med andra lärare från olika skolor i staden är en bra start för att utveckla det kollegiala lärandet.

Vi vill lyfta goda exempel från verksamheterna i staden, allt från pågående utvecklingsarbeten till konkreta undervisningsexempel.

Vad är er förhoppning med träffarna?

Vår förhoppning med träffarna är att pedagoger och lärare i staden ska få möjlighet att inspirera och bli inspirerade av varandra med goda, roliga, smarta exempel på undervisning. Ett tillfälle att träffas och dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

Förhoppningen är också att skapa en kreativ och stöttande miljö som främjar samarbetet och den kollegiala utvecklingen mellan lärare.

På vilket sätt stöttar den här typen av träffar mig i min yrkesroll?

Vi följer upp aktuella ämnen som pedagoger, lärare, utvecklingsledare och rektorer vill veta mer om, få nya kunskaper i eller bara vill få höra mer om hur andra arbetar med just nu. Träffarna utgår från det som är aktuellt just nu och blir därför mycket relevant för alla.

Vad händer på nästa träff?

På nästa inspiraZONträff kommer det att hända en hel del spännande saker som man verkligen inte vill missa! För det första så kommer vi att ha ett fokus på matteundervisning, med massor av konkreta tips och idéer för hur man kan göra ämnet mer intressant och engagerande för eleverna.

Men det är inte allt – vi kommer att ha flera olika spår, ett som bland annat handlar om Unikum, ett annat spår som handlar om ChatGPT.

Och om du missar den träffen kommer det en ny nästa månad.

Kontakt: pedagogisktcenter@helsingborg.se

Läs mer om InspiraZONträffarna på Helsingborgs stads intranät, om du vill veta mer eller anmäla dig till en träff.