Yta och area

Vi lär oss använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll:

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Kunskapskrav:

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Språkmål:

Yta, area, stor, större, störst, liten, mindre, minst

1 Konkreta upplever

Vi jämför olika figurers area och arbetar med tangram. Vi jämför hur och om arean ändras när samma bitar byter plats.

2 Språkbyggande arbete

Vi samtalar, formulerar, skriver och använder oss av orden som är språkmål. Vi använder miniwhitebords, lucktexter, modelltext.

3 Formulera gemensamt

Vi formulerar våra upptäckter och lärdomar till gemensamma texter till bloggen och tar egna bilder som kan visa vad vi menar.

4 Generalisera/tillämpa

Vi testar och utmanar varandra genom att använda nytt material, pentomino, rutmönster med mera för att se om våra kunskaper är generella.

Modelltext:

Yta och area

En yta är en platt form som begränsas av sidor. Det kan vara en cirkel, rektangel, romb eller sexhörning. När vi jämför hur stora ytor är heter det att vi mäter area. När vi mäter arean på en yta tittar vi efter hur många rutor stor ytan är. Vi jämför med kvadrater som har sidan 1 mm, 1 cm, 1 dm eller 1 m. Stora ytor jämför vi med kvadrater som har sidan 1 km.

När vi tänker på area kan det hjälpa att tänka på hur stort ett papper är eller hur mycket färg som behövs för att täcka ytan.

När vi använder tangram har vi upptäckt att att arean av alla saker vi bygger med samma bitar är lika stor. Vi kan flytta om bitarna hur som helst och ändå ha samma area så länge vi använder samma bitar. Arean ändras bara om vi byter ut någon bit, använder fler eller färre bitar.

2015-03-11 12.46.09

/Susanne Jönsson