Är e-cigaretten på frammarsch?

En jämförelse med nationella siffror visar att skånska elever i större utsträckning använder e-cigaretter än övriga elever i Sverige. År 2016 uppgav 32 procent av pojkarna och 28 procent av flickorna i årskurs 9 att de någon gång rökt e-cigaretter. På samma fråga svarade 43 procent av pojkarna och 32 procent av flickorna i årskurs 2 på gymnasiet att de någon gång rökt e-cigaretter.

Jag som skriver detta inlägg heter Solita Palén och i min blivande roll som folkhälsopedagog känner jag en viss oro inför de redovisade siffrorna. Under min snart avklarade utbildning på det folkhälsopedagogiska programmet har fokus många gånger varit att se till hälsofrämjande faktorer och vad det är som gör att människor fortsätter att förbli friska.

Men hur lätt är det egentligen att arbeta utifrån ett hälsofrämjande perspektiv när nya produkter (däribland elektroniska cigaretter) ständigt kommer och knackar på dörren? Inte lätt alls enligt min mening. Ännu svårare kan utmaningen verka när hälsovådliga produkter, som denna, blir lanserade som att vara betydligt säkrare än den vanliga cigaretten.

Vilka risker finns med e-cigaretten?

Ibland publiceras artiklar med innehåll som menar att det finns en lägre risk för cancer vid rökning av e-cigaretter än den konventionella cigaretten, och att e-vätskan som inhaleras inte alltid innehåller nikotin. Detta kan väcka frågor och tvivel kring hur pass hälsoskadlig e-cigaretten egentligen är. Vad många möjligen inte vet om är att barn och ungdomar som börjar röka e-cigaretter utan nikotin löper en större risk för att börja röka vanliga cigaretter senare i livet.

Vad som står klart för min del är att vi bör lyfta denna fråga med våra barn och ungdomar. Vi är skyldiga som samhälle och medmänniskor att ge dem den information de behöver för att kunna ta välgrundade beslut kring sina egna livsstilsval och levnadsvanor.

Lektionsmaterial i ämnet e-cigaretter i Verktygslådan

Att skapa goda värderingar och sunda attityder kan möjligt vara en god bit på vägen för att få Helsingborgs stads barn och unga att välja bort e-cigaretter. Ett steg i detta arbete har varit att tillsammans med min handledare Stefan Åberg, ANDTS- samordnare i Helsingborgs stad, under min praktik på socialförvaltningen ta fram lektionsmaterial som behandlar det aktuella ämnet. Materialet innehåller såväl ett hälsofrämjande som ett förebyggande perspektiv, vilket många gånger är ett bra sätt att arbeta med folkhälsorelaterade frågor. Verktygslådan kommer därför inom kort att uppdateras med lektionsmaterial som berör ämnet e-cigaretter med bland annat faktablad, värderingsövningar och Kahoot-quiz.
Länk till Verktygslådan

/Solita Palén (student vid Högskolan Kristianstad)