Skriva blogginlägg

Vill du berätta om något du arbetat med? Om en idé du har eller något du jobbar med just nu? Att skriva ett blogginlägg är ett kul sätt att dela med sig av lärdomar och erfarenheter.

Skicka text och bilder till: pedagogsajten@familjenhelsingborg.se

När en redaktör tagit emot ditt material kontaktar vi dig. Det kan hända att vi ber om kompletteringar och i samråd publicerar vi så snart som möjligt ditt innehåll på sajten.

Genom att du skickar in en berättelse eller ett tips till Pedagogsajten godkänner du våra riktlinjer.

Vad ska det vara för innehåll i mitt inlägg?

  • Berätta vad det är du har gjort och varför du brinner för det.
  • Beskriv hur du gått tillväga och vilka erfarenheter du fått av det.
  • Skriv något om hur kan andra ha nytta av det du berättar.
  • Vad är du extra stolt över?
  • Vad har varit utmanande och svårt?

Använd dessa punkter som stöd eller skriv på det sätt du själv tycker känns bra. Om du är osäker på om ditt innehåll passar på sajten kan en redaktör hjälpa dig med din text och även svara på dina frågor.

Ett blogginlägg kan vara reflekterande, inspirerande eller beskrivande. Kanske allt på en gång.

Pedagogsajten är inte en plats för skolarbete tillsammans med dina elever. Inte heller en plats för föräldrainformation. Fackliga frågor hänvisar vi till andra forum som är avsedda för det.