Pedagogiskt material för H22

Pedagogiskt material för H22

Här hittar du allt material för att komma vidare i ditt arbete utifrån teman och upplevelser på H22 City Expo. De fyra superhjältarna är barnens guider utifrån område och tema på expot.

Tematik och läroplanskoppling

Arbeta med dina barn och elever och koppla det ni gör inför, under och efter expot till läroplanen. Här hittar du länkar till alla pedagogiska planeringar i skolbanken.

Material att ladda ner

Pysselbok

Superhjältarnas Helsingborg – Pyssel, knep och knåp! (pdf)

Affischer på superhjältarna

Ladda ner och skriv ut affischer med superhjältarnas namn och egenskaper här (pdf)

Målarbilder

Det finns totalt tio målarbilder med olika tema. Du hittar dem samlade i den här PDF:en.

Virkbeskrivningar

Vill du eller du och dina elever göra egna superhjältar? Virka superhjältarna med hjälp av virkbeskrivningar som är skapade av Kattis Berg.

Virka Eldar (pdf)

Virka Blubba (pdf)

Virka Vinda (pdf)

Virka Larve (pdf)

3D-ritningar att skriva ut

Ungdomar som ville lära sig mer om 3D har skapat sina egna 3D-ritningar och fick skriva ut och måla sina egna superhjältar. Ritningarna är fria att använda för den som vill skriva ut sina egna superhjältefigurer.

Ladda ner 3D-ritningar på superhjältarna (zip)

3D-figurer gjorda av ungdomar 9-12 år

Grafiskt material

H22:s webbplats kan du ladda ner fler bilder och material för superhjältarna. Lösenordet är gminternt2021. Du hittar mappen med superhjältarna under Barnspåret.

Ladda ner allt material för Barnspåret direkt på den här länken (zip)

Inspireras av varandra

För att inspirera varandra i arbetet med H22 använd och följ hashtag #pedagogtipsH22 på Instagram.

Skicka ert pågående arbete med H22 och superhjältarna till pedagogsajten@familjenhelsingborg.se

  • Tillsammans med superhjältarna letar förskoleklassen måbra-platser i vår stadsdel – Maria Parkskolan förskoleklass
  • Barnen gör också film och greenscreen med superhjältarna – Maria Parkskolan förskoleklass
  • AR-teknik för att visualisera de globala målen – Jordbodalens förskola, Ängslyckans förskola och Lantmätarens förskola.
  • ”Alla kan vara hjältar” om sopsamlarmonster, fantasimonster, skräpletare och superhjältar – Åhusgatans förskola.
  • Barn med familjer fick rita och skicka in namnförslag till superhjältarna – Familjecentralen Högaborg.

Det finns innovationsinitiativ som drivs direkt av skolverksamheten men också initiativ från förvaltningar och bolag där skola är mer indirekt berörda.

Alla innovationsinitiativ kan du hitta och läsa mer om på innovation.helsingborg.se. Kolla gärna igenom och se vad du skulle vilja ta del av under H22 City Expo.

Mer om H22 City Expo på intranätet för dig som jobbar i Helsingborg