Välj skolform
Välj tema
Välj Ämne

VFU i fritidshem en del i arbetet för ökad lärarbehörighet

20 januari, 2022

Enligt Skolverkets senaste statistik har endast 39 procent av de anställda i fritidshem i kommunal regi en pedagogisk högskolexamen (andel av heltidstjänster). Precis som många andra kommuner jobbar Bjuvs kommun med att öka lärarbehörigheten i fritidshemmen och VFU är en viktig del i arbetet.