Nyfiken på Maria Christensen – lärare i matematik och no

Maria Christensen är lärare i matematik och no på Varagårdsskolan. Här svarar hon på vad som driver henne som lärare i matematik och på hur hon gör för att sprida att matematik är både viktigt och roligt.

I Pedagogsajtens serie Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Den här gången svarar Maria Christensen, matematik- och No-lärare på Varagårdsskolan i Bjuv, på två frågor från Christina Palmqvist, slöjdlärare på Varagårdsskolan i Bjuv.

Vad driver dig som lärare i matematik?

Jag arbetar som matematik- och No-lärare på Varagårdsskolan i Bjuv. Mitt arbete förutom att bedriva undervisning är att vara med och driva skolans SKUA-projekt (Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) samt bedriva skolutveckling i vårt Ma/No-arbetslag.

Matematikämnet är nog ett av de ämnen som många har en åsikt kring. Det är allt från, ”jag har aldrig tyckt om matte”, ”jag kan inte matematik så det är inte konstigt att mitt barn heller inte kan det”, till ”matematik är roligt och viktigt för framtiden”. Alla dessa tankar, känslor och uppfattningar sprids runt oss och våra barn. Lyckas man med att förmedla att matematikkunskaper och intresse för matematik är viktigt, men inte livsavgörande till eleverna och de vuxna i deras närhet så har man vunnet mycket. Då det är en ständig balansgång mellan att få eleverna till att vilja lära mer och utvecklas och ändå inte pusha sig så hårt att matematik blir något negativt och jobbigt.

Jag vill ha ett öppet och förlåtande klimat i klassrummet, där det är ok att svara och göra fel samt att inga frågor är dumma. Min matematiklärare på gymnasiet sa, ”Har du en fråga, så är det minst fem personer till som har samma fråga, men ingen vågar räcka upp handen”. Detta är något som jag försöker förmedla till mina elever. Det är okej att misslyckas bara man gör så gott man kan och ber om hjälp när man behöver det.

I min undervisning utgår jag inte alltid från vad som är rätt, utan lika ofta kring vad som är fel, vilken del av alla våra gemensamma uträkningar har bäst kvalitéer och varför och vad kan vi utveckla för att de ska bli ännu bättre.

Jag anser att eleverna måste vara förtrogna med att det viktigaste inte är att få ett bra resultat på provet, för vad är ett bra resultat? Ett bra resultat kan skilja sig markant från elev till elev. Det viktigaste är att de lärt sig något som de kan ta med sig i framtiden samt har den där goa känslan i magen att de gjort så gott de kunnat. För mer än så kan man inte göra.

Vad gör du för att sprida att matematik är både viktigt och roligt?

Praktisk matematik är något som är kul och brukar fånga elevernas intresse. Det kan vara allt från att gå och låtsas handla i korridoren, beräkna area och volym på saker i deras närhet, göra husprojekt till att räkna på hur mycket ett sms-lån skulle kosta dem i slutänden. All den där viktiga kunskapen som behövs för att klara livet lite enklare är viktig att förmedla, så att de känner att de har nytta av det.

En stor förändring som jag kan se hos dagens unga är deras förståelse för värdet av pengar samt tidsuppfattning. Många elever beblandar sig aldrig med kontanter och har inte upplevt att stå där med sina pengar i handen och försöka räkna ut hur mycket godis har de råd att handla. Pengarna på kort eller mobil blir svårare att ta på och det vet vi nog alla. För mig har det i alla fall hänt mer än en gång att shoppingkorgen på min dator blev lite större än vad jag tänkt mig. Rimlighet är därför något väldigt viktigt att vi pratar om, så att deras alarmsystem sätts igång när något inte riktigt verkar stämma. Än viktigare är det att vi i skolan försöker göra matematiken mer praktisk och ämnesövergripande. Så att eleverna blir medvetna om att matematik är inget som man bara räknar i en bok eller i klassrummet, utan att det mesta runtomkring oss omedvetet handlar om matematik.

Jag brukar även påtala för eleverna att allt inte är lustfyllt, vissa saker är rent av tråkigt, kräver arbete och tid. Men om man lägger ner det där lilla extra för att lära sig multiplikationstabellen eller metoden, har man så mycket tillgodo.

Jag satt och pratade med några elever och vi kom att prata om mig som lärare. De frågade om de fick komma med några åsikter och självklart fick de det. Det vi uppskattar med dig är att du ger oss många olika sätt att räkna ut samma sak på och att du alltid förklarar så att man inte känner sig dum när man frågar. Det är en härlig känsla när man får bekräftelse på att eleverna märker just det som är så viktigt för mig.

Jag tror att de flesta vuxna kan intyga att grundläggande kunskaper i matematik är viktigt och användbart under hela livet. Detta gäller oavsett yrkesinriktning eller vilka fritidsintressen man har. Vi hamnar i så många situationer där dessa kunskaper är till nytta och glädje. Vi har alla därför ett gemensamt ansvar i att motivera och stötta barn och ungdomar med deras kunskapsinhämtning.