Nyfiken på att veta mer om I Ur och Skur?

Vad får barn som går i en I Ur och Skur-förskola? Rektor Jonna svarar på nyfikna frågor om vad som kännetecknar en I Ur och Skur-förskola, om att odla med barnen och om Mulle.

I Pedagogsajtens serie Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Den här gången svarar Jonna Runheimer, rektor Billesholms förskolor, på frågor.

Vad utmärker en I Ur och Skur-förskola?

För mig är det som utmärker en I Ur och Skur förskola deras arbete med hållbarhet och ett upplevelsebaserat lärande. Det innebär att pedagogerna behöver planera barnens utbildning och göra didaktiska val i sin undervisning utifrån utemiljön och väder.

Alla pedagoger på IUS har en grundutbildning för att få bedriva en utbildning inom IUS. Det innebär även att all personal som arbetar på en I Ur och Skur även behöver kompetensutvecklas kontinuerligt inom hur de kan använda utemiljön och det material som erbjuds, men även metoder som är lämpliga för att bedriva undervisning ute.

Friluftsfrämjandet erbjuder löpande fortbildning genom bland annat nätverksträffar, men även en återkommande träff vart fjärde år där vi bjuds på omfattande föreläsningar som är relevanta för undervisningen just till IUS men även för den allmänna förskolan. I dessa träffar innefattas även det kollegiala lärandet.

Solvallen har inte bara Skollagen och Läroplanen för förskolan att förhålla sig till utan även Friluftsfrämjandets stadgar, I Ur och Skurs riktlinjer, pedagogik och mål. Det innebär att barnen även ska ges möjligheter till friluftsliv och även möjligheter att möta olika friluftstekniker och därmed förhoppningsvis få friluftsfärdigheter.

Något som även utmärker en IUS förskola är pedagogernas förhållningssätt och syn på sin roll som förskollärare/barnskötare, där de utgår från 4 M; medupplevande, medupptäckande, medagerande och medundersökande.

På en I ur och skur-förskola används olika utbildningsåldrar i stället för avdelningar. Skogsknoppen är för de allra yngsta, skogsknytte för de lite äldre och skogsmulle för de äldsta på förskolan.

Mulle har funnits länge – vad gör Mulle aktuell idag?

Jag tänker mig att Skogsmulle ger en möjlighet till fantasi och lekfullt lärande. Med hjälp av honom kan barnen vara i både leken, lärandet och i fantasin samtidigt och även växla där emellan. Skogsmulle har flera vänner som vävs in i undervisningen, till exempel Nova i rymden, Laxe i havet och Fjällfina i fjällen. Det har getts ut tre nya barnböcker med Mulle som huvudperson och med Sveriges unika allemansrätt som tema. Detta gör det ännu lättare för barnen att ta till sig budskapet på ett lättbegripligt och lekfullt sätt. Böckerna finns även inlästa på Ugglo och tillsammans med appen ”mulleboken” tar Mulle klivet in i den digitala världen.

Själva Mullefiguren har nyligen gjorts om för att vara mer ”barnvänlig och modern”.

På förskolan odlar ni tillsammans med barnen – vad är de största vinsterna och utmaningarna med det?

Från jord till bord, vilket innebär att barnen får möjligheter att möta mat inte bara när det står tillagat på bordet utan hela vägen från råvaran. En del barn idag vet inte hur vissa livsmedel blir till eller vart det kommer ifrån vilket vi kan undervisa dem i på ett konkret sätt. Det upplevelsebaserade lärandet blir väldigt påtagligt när barnen är delaktiga i odlingarna och i alla moment tillsammans med pedagogerna, samt att vi använder oss av alla sinnen under hela odlingsprocessen. Naturens kretslopp och människans påverkan tydliggörs på ett konkret sätt. En stor vinst är även den stolthet som barnen känner när de fått tillverka det som de äter. Utmaningar handlar om att få ha odlingarna i fred och kunna sköta om dem även under semestrar.

Vad tänker du är det viktigaste ett barn får med sig efter att har gått på förskolan hos er?

Sammanhang om hur människa och en förståelse och en känsla för natur och kretslopp samt en hållbar utveckling även ur ett hälsoperspektiv. Vi hoppas även att de får en god grund för att värna om varandra, djur och natur, något som vi hoppas att barnen kan ta med sig i vuxen ålder. En livslång känsla av glädje och trygghet av att vistas i naturen. Förståelse för hur vi som individer kan hämta kraft och styrka från naturen i dagens alltmer stressade samhälle.

Kontaktuppgifter
Följ Solvallens förskola på Instagram: @solvallensforskola
Jonna Runheimer, jonna.runheimer@bjuv.se