Mitt utvecklingsarbete med skoldatateksambassadörer

Att kunna ta till sig information, att läsa och skriva är en rättighet och förmågor som skolan, men även samhället, ställer höga krav på. Det är nyckeln till studier, arbete och för möjligheterna att förverkliga sina ambitioner. Skolan har ett ansvar att anpassa undervisningen så att alla elever ges förutsättningar och möjlighet att utveckla dessa förmågor så långt det är möjligt. För elever jag möter, i mitt uppdrag som specialpedagog, och som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd utgör de alternativa verktygen ofta en förutsättning för ett gynnsamt lärande.

Jag hade länge funderat på hur jag skulle kunna få eleverna på min skola att använda sig av de alternativa verktyg som finns på skolans datorer i större utsträckning än vad jag såg att de gjorde. När Anita Hansson, specialpedagog på kommunens Skoldatatek, väckte idén om skoldatateksambassadörer gav det mig inspiration att arbeta på ett något annorlunda sätt med implementeringen av de alternativa verktygen. Tanken är att skoldatateksambassadörerna ska vara min länk ut i klasserna och att de, efter att de fått en grundlig utbildning i programmen av Anita, kan visa och lära ut programmen till andra elever på skolan. För närvarande är det fyra skoldatateksambassadörer i årskurserna fyra och fem som har fått den här utbildningen i alternativa verktyg. Det var stolta skoldatateksambassadörer som, med diplom i handen, uttryckte att de var ivriga att få lära andra elever programmen!

Ambassadörerna har presenterat sig på skolans elevråd och en av dem har varit med på ett arbetslagsmöte för pedagoger i årskurserna 4-6. Vid några tillfällen har de visat och pratat om programmen för elevgrupper i årskurs 4 och 5. Vid ett tillfälle då eleverna i årskurs 5 hade skrivit engelska texter visade klassens ambassadör hur de kunde bearbeta sina texter med hjälp av talsyntes och Spell Right. Ambassadörerna har även visat elever hur man laddar ner läromedel från Inläsningstjänst. Pedagogerna i årskurs 2 och 3 har uttryckt att de vill att ambassadörerna ska komma till deras klasser och visa programmen. Jag har även fått indikationer från ambassadörerna att det finns elever i deras klasser som vill ha inloggning till Inläsningstjänst. Genom skoldatateksambassadörerna hoppas jag att fler kommer att använda de alternativa verktygen och att det kan öka självständigheten för elever som behöver dem och möjliggöra en större delaktighet och tillgänglighet i skolarbetet. Att arbeta med specialpedagogiskt stöd handlar i stor utsträckning om att skapa förutsättningar för elevers delaktighet i skolans alla olika sammanhang. Forskning visar positiva effekter av kamratlärande, vilket blir tydligt i det här sättet att arbeta när elever lär av varandra. Jag vill undersöka möjligheten med hur skoldatateksambassadörer kan vara en resurs i implementeringen av alternativa verktyg. Trots att jag bara är i början av mitt utvecklingsarbete ser jag redan gynnsamma effekter.

Text: Marie Börjesson, specialpedagog Strövelstorps skola