Nyfiken på central rättning och extern bedömning av nationella prov

I Helsingborg deltar Högastensskolan i Skolverkets försöksverksamhet inför digitala nationella prov. Här har man också fått vara med i ett första test av central rättning och extern bedömning av de nationella proven i Engelska. Engelsklärarna Louise Hall och Kristin Jarring berättar om sin medverkan i försöket under vårterminen.

Under 2024 kommer de första nationella proven att genomföras i Skolverkets provtjänst. Införandet kommer att ske successivt för olika ämnen och kurser tills alla nationella prov genomförs digitalt under 2026. Digitala nationella prov kommer att innebära en förändring i bedömningen av elevsvar. Vissa svar kommer att bedömas automatiskt i provtjänsten, medan andra ska bedömas av centrala och externa bedömare och alltså inte längre av undervisande lärare eller ens på den skola där provet genomförs.

Om vi tar det från början, vilken tidigare erfarenhet har ni av digitala prov och digital bedömning och sambedömning?

En del erfarenhet, vi är en ganska digital skola överlag. Vi i ämneslaget har haft digitala prov och till exempel övat med provtjänsten Trelson. Sambedömning sker alltid i samband med nationella prov och ofta även vid andra inlämningsuppgifter.

Hur kommer det sig att ni nappade på Skolverkets förfrågan om att delta i försöket?

Det är roligt att få vara med och testa olika saker. Nu vet vi ju också att nationella digitala prov ligger nära i tiden och då är det ju jätteskoj att få vara med och prova dessa samt få tycka till.

Skolverket skiljer på central rättning och extern bedömning och ni deltog i varsitt projekt. Hur skilde dessa sig åt?

Båda grupperna hade ett inledande möte med information om hur arbetet skulle gå till. Gruppen för central rättning fick sedan en utbildning kring bedömning som gruppen för extern bedömning inte fick: Den innebar att vi fick sex uppsatser med tre timmar avsatt tid för att rätta. Dessa skulle poängsättas från 1 till 9. Sedan hade vi en tre timmar lång utbildning, där vi fick tips om hur vi skulle tänka inför rättningen och vi satt och diskuterade de uppsatser vi rättat.

Både “externa bedömare” och “centrala rättare” fick ett antal uppsatser. Där hade vi sedan nästan en heldag där vi tillsammans med en annan bedömare från samma grupp, diskuterade bedömningen av uppsatserna och kom överens om vilka poäng vi skulle sätta. Efteråt fick vi se de poäng som referensgruppen från Skolverket satt.

Hur fick ni elevtexterna? Hur gick själva rättningen och bedömningen till?

Vi fick en länk till en portal där vi kunde se hur många uppsatser man tilldelats totalt, hur många man bedömt och hur många som fanns kvar att bedöma. Elevtexten fick man upp i ett rullfönster och man hade så klart tillgång till själva uppgiften genom ett klick. Tidigare hade vi fått bedömda referenstexter. I det digitala verktyget kunde man kommentera i en ruta utanför texten, som eleven inte kunde se. Man satte en siffra från 1 till 9. Ingen motivering behövdes. Uppsatserna gick inte att skriva ut utan all bedömning var digital.

Sammanlagt fick man cirka 30 minuter per uppsats för läsning och bedömning, vilket de flesta tyckte var lagom eller till och med väl tilltagen tid.

Vad skulle ni säga var det mest positiva med upplägget?

Det mest positiva var att ha allt samlat på en och samma plats. Det var överskådligt och inte särskilt krångligt. Du kunde flagga en uppsats du var osäker på och som du kunde gå tillbaka till.

Ser ni något negativt med att fördela bedömning av np på det här sättet?

Det som känns negativt eller ett frågetecken är väl mer att när man haft nationella prov och skolan rättar så faller sig sambedömning naturligt. När någon annan kommer att rätta så kanske sambedömning på skolan faller bort, jag tror att man måste jobba mer aktivt på skolan för det på ett annat sätt.

Har ni några råd och tips till lärare som vill förbereda sig själv och sina elever inför digitala nationella prov i Skolverkets provtjänst?

Använd Trelson Assessment eller liknande provtjänst även i andra prov än de nationella, så att eleverna är vana vid att skriva i låst läge. Rätta texterna där eller via dokument i Drive så att du övar ditt eget öga att läsa digitalt (många gör säkert detta redan) Läs varandras texter om ni är flera lärare inom samma ämne som kör samma uppgift.

Läs alla Nyfiken på-artiklar här

Kontakt Högastenskolan: Liselotte Johansson, rektor Liselotte.Johansson@helsingborg.se

Instagram: @hogastensskolan

Facebook: Högastensskolan

Läs mer om bedömning av digitala nationella prov

Pressmeddelande Skolverket: Så kan central rättning fungera i praktiken

Skolverket: Bedömning av nationella prov när de blir digitala