Här får eleverna sätta sitt avtryck i ett graffitiprojekt

Bildlärare Elisa Pålsson ville ge eleverna på högstadiet chansen att lära sig mer om och utforska en effektfull och spännande uttrycksform. Det blev ett graffitiprojekt fyllt av glädje och gemenskap mitt i en tid där pandemin i övrigt satte stopp för mycket.

Elisa Pålsson

Elisa Pålsson är bildlärare på Högastensskolan och drivande i det graffitiprojekt som eleverna i år 6-9 arbetat med under stora delar av läsåret.

Hur kommer det sig att du valde att satsa på just graffiti?

– Graffiti är så effektfullt med mycket färger och former. Man får tillfälle att synas då man sprayar på stora väggar utomhus. Det finns en ”coolhet” i graffiti som inte andra tekniker har. Den har en spännande historia också som bakgrund.

För några år sedan fick Elisa kontakt med Ludvig, som läser till bildlärare och håller på med graffiti på fritiden. Inför det här projektet tog hon kontakt med Ludvig igen och de träffades. Hon kände direkt att han var rätt person för uppdraget, både för att han var väldigt engagerad och för att han var bra med eleverna.

Så här gick arbetet med eleverna till

  • Ludvig introducerade eleverna för projektet genom att berätta om graffitins historia och bakgrund i en föreläsning. Då gick han också igenom de olika stilarna och teknikerna. När eleverna själva fick börja skapa så började de med att använda tekniken och de olika uttryckssätten utifrån olika teman. De arbetade med att lära sig ta fram form, både figurativt och texter samt hur färgen kan användas till olika effekter och uttryck. Arbetet har varit mycket uppskattat och det har fungerat bra trots pandemin och restriktioner eftersom att vi har vistats mycket utomhus.
  • Eleverna fick under projektet uppleva och lära sig om hur färg och form kan användas som uttryckssätt både för dig som individ och för samhället, om att den som utför graffiti får synas och säga sin åsikt eller sätta sin prägel i en teknik. De fick också lära sig om den subkultur som finns inom konstarten där det kan handla om vilken graffiti man får eller inte får måla över och om att det är oaccepterat att spreja på olagliga platser vilket gör det svårare för andra att få fortsätta, därför ska man spreja på lagliga platser.
  • Projektet påbörjades i oktober 2020. Efter ett avbrott på grund av distans- och fjärrundervisning december-mars fortsatte projektet i april och avslutades i maj.

Vilka fördelar ser du med att tillföra extra kultur i verksamheten genom skapande skola?

– Det har bidragit till många positiva saker. Vi hade dels en pandemi som satte mycket stopp för arrangemang och som har varit en tuff och orolig tid. Att hålla på med graffiti var då aldrig ett hinder, inte ens väderleken trots regn och kyla. Det spred mycket glädje och eleverna såg fram emot att få åka och spraya med Ludvig på Gåsebäck. Många av eleverna har gjort fantastiska verk och de åkte ibland förbi Gåsebäck på sin fritid för att se om deras målning var kvar. Jag la upp alla bilder på hela processen på Instagram @bildhogasten och det blev också något som eleverna själva spred ut när de stolt tog bilder på sina graffitiverk och la ut på sociala medier. Det väcker glädje och gemenskap. De kan också få känna på hur det är att sätta sitt avtryck för allmänheten och bli sedd och jämförd med andra.

Vad tycker eleverna om projektet? Är detta något du/ni vill fortsätta arbeta med?

– Jag vill absolut fortsätta och önskar det gärna till hösten igen. Vi arbetade med åk 6-9 men även en åk 5 fick prova på skolan en gång och de var väldigt taggade på att fortsätta, så nästa gång jag ansöker så blir det även för yngre åldrar. Eleverna tyckte mycket om det. Det fanns självklart någon eller några enstaka per grupp som tröttnade på att åka varje vecka men de fick istället följa med och fotografera och dokumentera på platsen som hade enormt fina graffitiväggar.

Gå till temasidan Kultur i lärandet