Planering och lärmiljöer

Vi tänkte börja årets bloggande med att visa hur våra lärmiljöer ser ut just nu och samtidigt berätta om vår planeringsdag från december. Välkomna till en ny termin med oss i Ödåkra! Häng med! 

På vår planeringsdag i december besökte pedagogerna varandras avdelningar för att se hur kollegorna jobbar med vårt prioriterade mål och språkaktionen. Vi tvärade mellan förskolorna och sen träffades tvärgrupperna och gav varandra feedback utifrån ett dokument med våra kriterier för målet. 

Att boken “Hugo – vilken cirkus” ligger som grund för vår språkaktion syns i våra lärmiljöer kan vi lova! 

Vårt prioriterade mål

Lärmiljön är inspirerande och väcker nyfikenhet och lust att lära. Här finns utmaningar för varje barn.

Kriterier

 • En varierande och utmanande lärmiljö för alla som inspirerar till att vilja och våga prova nya erfarenheter och uttrycka sig på många olika sätt.
 • En lärmiljö där ni pedagoger är nära barnen och observerar och är lyhörda för deras tankar och idéer.
 • En lärmiljö där det tydligt syns att arbetet med temat/språkaktionen är levande under hela dagen
 • En lärmiljö där dokumentationen av barnens lärande är tydlig för barnen och där man dokumenterar tillsammans med barnen
 • En lärmiljö där läroplanens alla delar får utrymme

Alla arbetslagen utgick från samma underlag där kriterierna är mer utförliga.

Här är ett exempel:

En varierande och utmanande lärmiljö för alla som inspirerar till att vilja och våga prova nya erfarenheter och uttrycka sig på många olika sätt

 • Här finns flera rum med olika lärmiljöer , både ute och inne
 • Material finns  lättillgängligt och synligt och förändras med barnens intresse och behov.
 • Allt är på barnens nivå. För det material som finns lite högre upp finns bilder eller symboler så att barnen kan peka eller visa vad de önskar
 • Det finns material som stimulerar  flera aspekter av lärande till exempel rörelse, skapande, musicerande, alla sinnesintryck, digitala miljöer, lek, bygg, experiment mm
 • Barnen får flytta material mellan olika lärmiljöer
 • Använda mer material som “kan bli” inte som “är”

Här är några lärmiljöer som arbetslagen fick se. Klicka på bilderna för att se dem i ett bildspel.

Det är andra året vi arbetar på det här sättet, och pedagogerna tycker att det är väldigt givande att se hur kollegorna på de andra förskolorna arbetar med språkaktionen och hur lärmiljöerna ser ut. När utvärderingen kom tillbaka kunde vi bland annat läsa att pedagogerna uppskattade det kollegiala lärandet, att man växer av feedback, spännande att få inblick hos andra, motivationen till vidareutveckling ökar och att diskussionerna var väldigt givande. Det som önskades till nästa gång var mer tid till att arbeta i det egna arbetslaget så man i lugn och ro kan iordningställa sina miljöer och pedagogiska idéer. 

Summa summarum; en mycket givande dag!


/Språkutvecklarna

Kontakt:
Catarina af Ekenstam Mayr
IKT-pedagog på förskolorna i Ödåkra
catarina.mayr@helsingborg.se

Läs fler inlägg i denna blogg: Ett rikt språk på ett lustfyllt sätt