30 000 kemikalier

händer bygger duplo

Vet du om att vi dagligen är omgivna av cirka 30 000 kemikalier? Många av dem är helt ofarliga för oss medan andra kan skada oss på olika sätt. De finns där runtomkring oss såväl i våra hem som i skolan och förskolan. Vad kan vi göra för att minska risken att påverkas negativt av dem?

Vissa farliga kemikalier, som till exempel bly, har vi lärt oss mer om under de senaste åren och vi ser nu till att akta oss för dem. Istället utsätts vi idag på ett nytt sätt för alla dessa ämnen. Det kommer hela tiden nya kemikalier som vi har väldigt liten kunskap om. Det kan röra sig om allt från flamskyddsmedel till ämnen som gör att maten håller sig längre.

Antalet kemikalier som vi omger oss av blir hela tiden fler, bland annat eftersom vi nu för tiden har ett mycket större antal leksaker, kläder, kosmetika och andra saker som innehåller många olika kemikalier. Att vi köper nytt så ofta gör att exponeringen blir högre. Leksaker, elektronik och andra saker ger ifrån sig som mest kemikalier när de är nytillverkade. Barn och ungas kroppar är dessutom inte färdigutvecklade och är därför mer känsliga för kemikalier än vuxna. Efterhand minskar mängden kemikalier som till exempel i kläder som har tvättats flera gånger. Så ett bra sätt att hålla nere mängden kemikalier i din omgivning är att behålla det du har länge och laga hellre än att köpa nytt.

Förutom att vi utsätts för direkta risker från kemikalier så sker också hela tiden ett läckage av farliga ämnen till miljön. Även om det är små mängder från varje enskild vara så blir det stora mängder när antalet varor är stort. Vissa ämnen bryts inte heller ner i naturen utan ansamlas i vatten eller åkermark och kommer på så sätt tillbaka till oss genom maten vi äter.

Plastfria och kemikaliesmarta inköp

I Helsingborgs stad har vi ett avtal som är helt plastfritt och dessutom kemikaliesmart. Runt 70 produkter är upphandlade och sortimentet består till stor del av trä, ekologisk textil och naturgummi. I utvärderingen la vi fokus på viljeriktningarna i stadens livskvalitetsprogram, och produkterna är därför utvalda för att vara pedagogiska och/eller stimulera till rörelse och aktivitet.

Tornérhjelms förskola och Slottsvångens förskola är de förskolor i Helsingborg som använt avtalet mest. Senija Peskovic är tillsammans med en kollega ansvarig för inköpen på Slottsvångens förskola. Senija berättar hur inköpen är en självklar del av förskolans miljö- och hållbarhetsarbete. Förskolan är Grön flagg-certifierad och barnens miljö, både den på förskolan och den i världen runt omkring, intresserar och ger mening och innehåll åt hela förskolans verksamhet.

Bilgaragens tid är förbi

För att inköpen ska bli så miljösmarta som möjligt finns tydliga rutiner. Förskolan köper aldrig in material slentrianmässigt utan först gör de tillsammans i arbetslagen en grundlig analys av vad man verkligen behöver. Allt material som erbjuds barnen ska vara utmanande, tillgängligt och ha mer än en funktion. Bilgaragens tid är förbi.

– Vi kanske bygger ett själva istället eller köper klossar som kan sättas ihop till ett garage. Allt vi beställer finns det verkligen en tanke bakom, säger Senija.

Förskolan beställer också alltid material till hela förskolan, inte till respektive avdelning. På så sätt kan allt material cirkulera så att många barn på förskolan får tillgång till det och resurserna utnyttjas maximalt.

– Vår miljögrupp i förskoleområdet har sett till så att vi alla har fortbildat oss omkring vilken påverkan olika kemikalier har på oss människor och speciellt på barn. Våra små ett-åringar upplever med hela kroppen och främst med munnen så givetvis ska det som vi erbjuder barnen vara giftfritt, säger Senija. Hon tillägger också att genomtänkta inköp ger möjlighet att köpa lite färre saker av bättre kvalitet som vi vet är säkra för våra barn och vår miljö.

Slottsvångens förskolas favoriter från avtalet är:

  • regnbåge stor
  • färgglad halvcirkel i trä
  • lådor att stapla.

Skolan och förskolan

De flesta barn börjar skolan som fem-sexåringar och går sedan i skolan fem dagar i veckan tills de blir 15–16 år. Det blir många timmar som de tillbringar i skolmiljön i just den ålder då deras hjärnor, immunförsvar och hormonsystem utvecklas som mest.

Hur barn och ungdomar växer och utvecklas påverkas av arvet men också av miljön. Vi omger oss av en mängd kemikalier i vår vardag och givetvis också i skolan. Skador som uppstår under uppväxten kan få livslånga konsekvenser.

Många kemikalier är viktiga för oss, som till exempel mediciner, medan andra kan och bör undvikas. Att ha kunskap och använda sig av försiktighetsprincipen är två bra sätt att se till så att skolan och förskolan blir en så säker miljö som möjligt för våra barn och elever och givetvis också för den personal som arbetar där.

Ta hjälp av Kemikaliesmart Skåne

Kemikaliesmart Skåne är en webbsida med samlad information till pedagoger, skolpersonal och vårdnadshavare så att vi tillsammans kan skapa en kemikaliesmartare miljö för våra barn och unga. Sidan har tagits fram av ett antal skånska kommuner, däribland Helsingborg, i samarbete med Region Skåne och Länsstyrelsen.

På sidan hittar du information om hur du kan göra din verksamhet mer kemikaliesmart. Det finns checklistor att använda tillsammans med kollegor och undervisningsmaterial att använda med barnen och eleverna i både förskola som skola.