Dammhagskolan och Pegasus trädgård

Under höstterminen 2015 påbörjades planerna för ett samarbete mellan Dammhagskolan F – 3 och Staffan Björklund i Hög och Pegasus trädgård, Kävlinge kommun. Vi skulle använda oss av skapande arbete, teater/drama och ekologi för att inspirera elevernas språkutveckling, fantasi och lärande.

Under vårterminen har samtliga 9 klasser (175 elever i årskurserna F – 3 samt Fbk 1-3) åkt buss och besökt Pegasus teaterverkstad för att titta på en av Björklunds internationellt kända dockteatrar. Samtliga dockor är gjorda av naturmaterial som odlats i Pegasus trädgård, Skandinaviens enda teaterträdgård. I verkstaden fick eleverna många idéer till hur man kan förvandla pinnar, frukter och grönsaker till olika karaktärer i en saga, fabel eller legend. Dessa karaktärer kan, när man är klar med sin teater, ”återanvändas” och bli en god soppa, fruktsallad eller bränsle i massugnen som värmer en hel byggnad så skönt när det är kallt ute.

Efter besöket på teatern var det dags att börja jobba: alla elever fick under sitt besök i Hög tälja, borra, färglägga, fläta med mera sina dockor av naturmaterial. Dessa dockor fick sen följa med tillbaka till skolan där arbetet fortsatte.

På vår skola arbetar vi med genrepedagogik som är en pedagogik där man jobbar med olika sorters texter och hur dessa är uppbyggda. Under detta projekt har samtliga klasser jobbat med narrativ genre där man utforskar uppbyggnaden av narrativa texter det vill säga fiktiva/påhittade berättelser som till exempel sagor. Klasserna har läst sagor, fabler och folksagor och gått igenom vad en saga innehåller. En saga måste innehålla vissa karaktärer/personer, ett problem, en händelse och en lösning på problemet. En narrativ text ska ”roa och engagera samt att ge näring åt läsarens egen fantasi. Många narrativ syftar till att överföra ett samhälles grundläggande värderingar”.
Låt språket bära – Genrepedagogik i praktiken. B Johansson och A Sandell Ring 2015

Sedan var det dags för eleverna själva att skriva egna sagor. Under arbetets gång arbetade man i klasserna med så kallade expert ord, det vill säga ord som eleverna ska lära sig och kunna använda som till exempel: först, sedan, till slut/till sist.

Elevernas sagor blev böcker om dockorna de gjort och deras äventyr i den stora vida världen. I vissa klasser har man valt att ha teater för sina klasskompisar och filma föreställningarna som senare visades för föräldrarna, andra klasser har haft föreställningar för föräldrar under öppet hus.

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. […] En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska där igenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. [..] Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”
(Skolans uppdrag, Lgr 11)

Under våren fortsätter arbetet med bland annat odling i Landskrona museums Rothoffs museikoloni, Sveriges enda kolonimuseum. Där bedriver Landskrona museum en ekologisk museiverksamhet det vill säga allt i trädgården odlas ekologiskt, precis som på Pegasus teaterträdgård.

/ Vildana Basic, förskollärare/grundskollärare Dammhagskolan, Landskrona.