Del 2 av 3. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Kompensatoriska verktyg

Det finns många olika verktyg som stöder språkutveckling. Men hur kan man lyckas med att använda olika verktyg på ett positivt sätt för eleven? I det här avsnittet om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är fokus på kompensatoriska verktyg. Du får träffa Susanne Robinsson och Michael Bäcklund.

Susanne Robinsson arbetar som speciallärare på Ringstorpsskolan i Helsingborg.

Ett av Susannes tips för att stötta sina elever på ett bra sätt är att ha en tydlig arbetsgång. Det handlar om att eleven med hjälp av sina verktyg arbetar självständigt. Eleven börjar med att skriva sin text, lyssnar på texten, använder rättstavningsfunktionen, rättar och läser tillsammans med en kompis, får feedback. Först här är det dags att prata med läraren om texten. Genom att läraren kommer in i bilden först när eleven arbetat med texten genom alla steg blir eleven mycket mer självständig.

– Och just att man gör de självständiga, att det är ett sådant stort värde i det. Att man inte gör någon till hjälplös utan ser ”jag har de här behoven och jag kan lösa det på det här sättet”, säger Susanne.

Susanne RobinsonMichael Bäcklund är chef för team språkutveckling och skoldatateket på avdelningen pedagogiskt center.

Michael Bäcklund

Just självständigheten och självförtroendet ser Michael som en mycket viktig del i arbetet. Michael tycker också det är viktigt att vi försöker avdramatisera användandet av de kompensatoriska verktygen och när vi pratar om assisterande lärverktyg eller kompensatoriska verktyg så vill han ändra benämningen till allas verktyg. Att lyssna på sin text efter att man skrivit, att använda talsyntes, har alla nytta av.

– Det är ett sätt att upptäcka att man glömt något, gjort syftningsfel eller att upptäcka stavfel, säger han.

Prenumerera på Välkommen till kvartsamtal: