Den digitala förskoleassistenten Laiban – finalist till Götapriset

Den 2 maj kommer Kvalitetsmässan att tillkännage vinnaren av Götapriset för bästa utvecklingsprojekt inom offentlig sektor. En av de fem finalisterna är innovationen Laiban, den digitala assistent som Simon Melin, pedagogisk utvecklare på Pedagogiskt center, utvecklat för förskolan.

Kvalitetsmässan och Götapriset satsar på offentlig verksamhet

Götapriset inriktar sig på offentligt finansierade utvecklingsprojekt som bidrar till en bättre verksamhet och till ett väl fungerande samhälle. Kriterierna för att söka Götapriset är att utvecklingsprojektet bland annat ska vara nyskapande och bidra till lägre kostnader och/eller högre kvalitet.

Totalt fick Kvalitetsmässan, som står bakom Götapriset, in 18 nomineringar. Av dessa har fem gått till final. Laiban från Helsingborg är den enda av finalisterna som riktar sig direkt till de minsta medborgarna i vårt samhälle – barnen. Laiban är en digital assistent i form av en iPad som är utrustad med en applikation som kan styras med rösten. På flera förskolor sitter Laiban i kapprummet och är hela tiden beredd att svara på barnens frågor.

Varför är Laiban en av finalisterna?

– Det är den vassaste innovationen i skolvärlden just nu. Potentialen gör att barn redan i förskoleåldern kan känna ett sammanhang och kan uppleva en trygghet i att vara informerad och engagerad i sin vardag, säger Simon Melin.

Laiban stärker barnens självständighet

Samtidigt som utvecklingen fortsätter att bygga ut Laiban pågår diskussionen om barn och skärmar i förskolan.

Varför behövs Laiban i förskolan?

– Barn i förskolan behöver stöd att bli mer självständiga, och klara av att fatta egna beslut och göra saker på egen hand. Laiban ger dem sådan information. Laiban tar bort många osäkerheter för barnen. Dessutom har Laiban medfört att personalen får mer pedagogisk tid med barnen.

Laiban utvecklas ständigt. Vad är det senaste som hänt?

– Den senaste uppdateringen som vi är väldigt glada för är att Laiban nu är integrerad med Tempus, förskolornas närvaroportal. Integreringen gör att barnen kan fråga Laiban när de blir hämtade, och få den senaste informationen från vårdnadshavarna.

Smakprov på Laibans funktioner

Vad ska vi göra idag?

Barnen får reda på vad de ska göra och vilka som ska vara med utifrån att pedagogerna lägger in detta under aktiviteter i administrationsläget.

Vilken dag är det?

Här får barnet reda på vilken dag det är och du kan lägga in speciella saker som händer på din avdelning.

Vad ska vi ha på oss?

Barnen får reda på vad de ska ha på sig när de går ut. LAiban kopplar upp sig mot SMHI och berättar vilka kläder som är bäst lämpade utifrån rådande väderlek.

Vad blir det för mat?

Laiban hämtar information från skolmaten.se och använder en algoritm för att återge informationen på bästa sätt för barn i förskolan. Här kan pedagogerna välja vilket sätt som är bäst för sin barngrupp i administrationsläget.

Intresset för Laiban sprids över landet

Det finns intresse även från andra delar av landet, och från andra delar av offentlig verksamhet.

– Precis. För närvarande har vi samarbete med några kommuner. Hässleholm har till exempel lagt till sina sopsorteringsmonster, som kan användas när man pratar med barnen om hur vi gör med vårt avfall. Tillsammans med den matsvinnsfunktion som redan finns i Laiban skapas en konkret grund för att främja barnens förståelse för källsortering, berättar Simon.

När Laiban provades i äldreomsorgen blev namnet istället Britt-Mari. Och precis som Laiban kan hon tala flera språk. I dagsläget är 15 språk tillgängliga, och det blir fler hela tiden.

– Jag hörde berättas att en arabisktalande kvinna beskrev hur hon kände ett större sammanhang eftersom hon genom Britt-Mari fick information på sitt eget språk, säger Simon.

Simon ser en ljus framtid för Laiban

– Oavsett hur det går med Götapriset ser jag framför mig att Laiban kommer att finnas på alla förskolor i Sverige, och att vi har integrerat all information som barnen behöver. När fler och fler kommuner ansluter sig får vi också möjlighet att integrera allt fler funktioner. Det vi ser nu är bara början för Laiban, det är jag säker på.

Priset tillkännages den 2 maj, och vinnaren får utöver 100 000 kronor även spridning för sitt projekt i landet. Vi håller tummarna för Simon och Laiban. Vill du träffa Laiban kommer du får möjlighet att göra det under H22 CityExpo, då Simon och Laiban finns i innovationstältet Space to innovate på Sundstorget.

Läs mer om Laiban