Fantasifulla serier på Mörarps skola

På Möraps skola i Helsingborg har elever i årskurs 6 fått utveckla sin kreativitet i ett för många nytt format.

Det är läraren som undervisar i svenska i årskurs 6, Camilla Persson, och skolbibliotekarien, Desirée Wilhelmsson, som varit involverade med Skapande skola under läsåret 2020/2021. Skolan har samarbetat med serietecknaren Elise Rosberg, som är särskilt inriktad på stilen manga, som har sitt ursprung i Japan.

Vid tre tillfällen under november och december kom Elise till de två klasserna i årskurs 6 och dels berättade om hur man generellt sätt kan utbilda sig till serietecknare, och specifikt hur hennes resa sett ut. Därefter höll hon en workshop i hur man med enkla medel kan teckna uttrycksfullt, för att vid nästa tillfälle lära eleverna hur man planerar och genomför en kort seriestrip.

Eleverna fick lära sig hur man bygger upp en serie genom att först skriva ett textmanus. I det beskrev de kort vad som skulle hända i varje serieruta. Därefter gjorde de ett bildmanus, där de skissade upp vad varje ruta skulle innehålla. Efter det övade de på hur karaktärerna skulle se ut. Sedan var det dags att rita upp serierutorna, ca 3-6 stycken, på lite finare papper. När de var färdiga med det, var det dags att teckna sin serie. När de var nöjda, fyllde de i konturerna med en tunn, svart tuschpenna.

Textmanus

Bildmanus

På finare papper, tuschad:

Hur kom ni på att ni ville söka pengar till just det här projektet?

– Året innan stötte skolbibliotekarien på en modul i Skolverkets lärportal (Läslyftet) som handlade om hur man kan använda serier i undervisningen. Utmaningen har varit  att hinna med, med endast tre tillfällen/klass. Vi hade behövt i alla fall fem tillfällen för att alla elever skulle hinna med att färdigställa sina alster, säger Desirée Wilhelmsson.

Vad har varit roligast?

– Roligast var att eleverna fick lära sig av en som har stora kunskaper inom ett område som ingen av de anställda på skolan har. Ändå kunde det egna skapandet vara på en nivå som alla klarade av, säger Desirée Wilhelmsson.

Enligt rektor Tony Holmer är sådana här projekt bra för att eleverna lär sig uttrycka känslor och åsikter på olika vis, de lär sig alternativa sätt till det de redan använder sig av.

– Det kan väcka ett intresse hos elever att använda sig av ett annorlunda och roligt sätt. Elever lär sig vikten av att uttrycka sig i rätt ordning. Att en kunnig person inom området som brinner för sin konst kan med mer inlevelse väcka elevers intresse, lust att lära sig mer och öka elevers motivation till att använda sig av mer uttrycksformer, säger Tony Holmer.

Möraps skola tips till andra pedagoger som vill arbeta med Skapande skola

  • Arbeta helst flera tillsammans. Det blir både roligare och mindre sårbart.
  • När ni planerar antal tillfällen, lägg gärna på lite marginal. Eftersom det ofta är något man aldrig genomfört tidigare, är det svårt att beräkna hur mycket tid man behöver.

Tycker du att Mörarps skola verkar vara en intressant arbetsplats?
→ Läs mer om att jobba i Helsingborgs stads skolor här