Att synliggöra lärandet med hjälp av Instagram

Mörarps förskola i Helsingborg har under det senaste året använt Instagram som en del i att höja den pedagogiska medvetenheten och kvalitén på förskolan. Dokumentation som tidigare mest fångade vad barnen gjorde, fångar idag barnens lärprocesser och synliggör lärandet för barn, pedagoger och föräldrar.

På SETT 2015 berättar förskolechef Moa Wikstrand och IKT-pedagog Annette Sjölund om förskolans arbete med att synliggöra och höja kvaliteten på verksamheten genom att använda sig av Instagram.

Presentation på SETT

Moa och Annette berättar om förskolans arbete på SETT2015

Moa och Annette berättar att parallellt med diskussioner och en tydlig målbild för förskolans utvecklingsarbete har Instagram hjälpt till att sätta Mörarps förskola på kartan. Det har också gett föräldrar som tidigare inte kände sig delaktiga en större inblick i verksamheten. Moa säger att utvecklingsarbetet har varit en resa för varje enskild pedagog. En resa som till stor del handlat om varför vi är på jobbet.

– Att alla har vågat göra den resan har höjt kvaliteten på verksamheten och varit väldigt utvecklande och roligt för både stora och små, säger Moa.

På förskolan har alla avdelningar smartphone, det finns iPads och bärbara datorer, de har trådlöst nätverk och projektorer med mera vilket ger bra förutsättningar. Föräldrarna kan ta del av verksamheten via lärplattformen Fronter. Lärplattformen är ett bra verktyg där förskolan samlar den djupare dokumentationen, veckobrev, systematiskt kvalitetsarbete och så vidare. Däremot skapade inloggningen på Fronter frustration från både föräldrar och pedagoger och de kände att det fattades någonting. De började fundera på informationen de gav ut och om det var relevant information.

– I vår målbild skulle våra projekt och vår dokumentation vara så levande att vi inte skulle behöva veckobrev och tråkig information, säger Moa.

Synliggörande av barns lärprocesser, istället för fina fotoalbum

Instagram blev lösningen som skulle göra verksamheten mer synlig för både föräldrar och för pedagogerna själva. Till en början nappade inte pedagogerna. Moa föreslog Instagram i många olika sammanhang och flera gånger. Det fanns en skillnad mellan avdelningarna men Moa såg att det inte skulle behövas så jättemycket för att få med alla på samma tåg. Efter ett tag kom två av avdelningar igång och diskussionen fick fart.

Hur synliggör vi barns lärprocesser? Vad är det vi gör och på vilket sätt exponerar vi barnen? Hur undviker vi att det inte är samma barn som är på bild hela tiden?

– Vi bestämde oss för att inte ta några bilder på ansikten utan istället ta på det som händer. Det blev då viktigt att också sätta ord på det som händer, säger Annette.

Mörarps instagram-konto

Mörarps konto på Instagram

Idag har alla avdelningar på förskolan var sitt privat konto och Moa har ett. Moa startade sitt konto som en del i arbetet för att pedagogerna ska kunna få en inblick i och följa henne i hennes arbete på ett enkelt och annorlunda sätt. Alla avdelningar följer förskolechefens konto och tvärtom. 2014 öppnade förskolan även ett öppet Instagramkonto som fungerar som en kanal utåt för andra som är intresserade av att följa förskolan. Pedagogerna fokuserar på att dokumentera verksamheten på sina egna avdelningar, medan Moa väljer ut och skriver texter till de bilder som ska ligga på det öppna kontot.

När det öppna kontot startades kom nya diskussioner kring lärandeprocesser och dokumentation igång. Annette säger att kvaliteten på dokumentationen har blivit bättre. Det visar sig bland annat i vilka ord och uttryck de väljer att använda. Hon menar att en bra dokumentation kan visa vad barnen har för hypoteser samt synliggöra en lärprocess.

– Det ska inte bara vara ett fint fotoalbum, vilket var svårt för många pedagoger. Det fick oss att fundera och det blev en lärande resa för många, säger Annette.
Hon menar vidare att genom att alla följer varandras konton får pedagogerna inspiration och de kan ge varandra feedback, vilket är en stor del i arbetet framåt.

Reflektioner från föräldrarna är en ökad inblick i vad som sker i verksamheten.

– Vi har blivit vassare på att sätta ord på och förmedla vad som sker i vår verksamhet, säger Annette.

Ett stort plus är att när föräldrarna kommer till förskolan har de en möjlighet att redan ha sett vad som hänt i verksamheten. Det gör att de kan föra diskussioner på ett djupare plan med pedagoger och barnen får ännu ett tillfälle till reflektion genom att de får ta med sig dokumentationen hem.

Fördelar med Instagram på Mörarps förskola

  • Det har ökat medvetenheten kring dokumentationen i förskolan
  • Förskolan har kunnat inspirera andra förskolor att börja använda Instagram som verktyg
  • Pedagogerna har blivit duktiga på att vara aktiva och hitta inspiration via sociala medier
  • Pedagogerna har blivit bra på att tänka kritiskt kring inspirationen, vilket skapar spännande diskussioner såväl på fikarasten som i det pedagogiska arbetet.
  • Nya familjer har hittat förskolan genom Instagram
  • Pedagoger som söker arbete har sett förskolan genom Instagram

Att reflektera kring med Instagram som verktyg

  • Kan det bli en dokumentationshets?
  • Ska det vara frivilligt för avdelningarna att ha ett konto eller ett måste?
  • Att hitta en lagom nivå kan vara klurigt.

Kontakt för vidare information: moa.wikstrand@helsingborg.se
Följ Mörarps förskola på Instagram här!