Globala målen på Gustavslundsskolans RIKA-dag

Tre gånger per termin bryts schemat på Gustavslundsskolan för att göra plats för RIKA-dagarna. Under de här dagarna får skolans alla elever mötas omkring olika spännande teman. I höstas fick ”De globala målen” spela huvudrollen när Per Andersson stod för planeringen tillsammans med sitt lärarlag.

RIKA

Namnet RIKA-dag kommer från skolans gemensamma värdeord som är Relation, Innovation, Kommunikation och Annorlunda. Pedagogerna på Gustavslundsskolan turas om att planera för en ämnesöverskridande dag med fokus på något av de fyra olika värdeorden.

Nobel- och RIKA-dag

Vid en av höstens RIKA-dagar, som Per Andersson planerade, bestämde man sig för att utgå från ordet ”innovation”. Eftersom RIKA-dagen sammanföll med Nobeldagen så fick Per idén att koppla arbetet till FN:s 17 globala mål och Nobelpriset. Genom att använda green screen-teknik placerade sig Per i ett gammalt anrikt bibliotek, uppklädd i kostym och fluga. Därifrån berättade han om olika vetenskapliga upptäckter som fått nobelpris och som varit av stor betydelse för mänskligheten.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Filmen visades samtidigt på skolans alla skärmar och från tv-rutan fick alla elever dagens uppdrag: Välj ut ett av de 17 globala målen och fundera ut en uppfinning som kan hjälpa oss att uppnå det. Arbetssättet var fritt, de kunde antingen bygga, skriva eller rita sin lösning på problemet. Det blev väldigt många kreativa byggprojekt som slutligen ställdes ut på skolan så att alla kunde ta del av dem.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Kaxig åtta hand i hand med en tvåa

Per ser många vinster i att arbeta med RIKA-dagarna. Eleverna tränar många olika förmågor och elever som inte syns så mycket i den vanliga klassrumsundervisningen får ta plats och komma till sin rätt. En annan viktig aspekt på dagen är att eleverna verkligen får mötas. Eftersom grupperna innehåller elever från skolans alla årskurser så får den kaxiga åttan växa genom att ta hand om en tvåa som behöver hjälp. De yngre eleverna, kan i sin tur, vinka och småprata med de äldre gruppmedlemmarna när de möts i matkön eller på andra ställen i skolan.

Lek fram kunskapen

Per gillar att tänja lite på gränsen för hur en lektion kan se ut. Han har massor av spännande idéer på roliga lektionsupplägg och han paketerar ofta kunskapen och lektionen på ett lekfullt sätt. På så sätt kan han få med de mest ointresserade eleverna att faktiskt delta. Till och med ett prov kan bli en lek. Á la ”Så ska det låta”-konceptet lät Per eleverna gruppvis para ihop bilder på olika organ i kroppen och motivera varför just de har en koppling till varandra. Sedan fick eleverna poäng utifrån motivering.

Del av samhället

Per tycker också att det är viktigt att visa att skolan är en del av samhället. Det gör han genom att ta tillvara alla tillfällen att lyfta in aktuella händelser i undervisningen, så att det blir viktigt på riktigt för eleverna. I No-ämnena har de bland annat pratat om plast i haven och elektronikskrot som vi människor ger upphov till. På så sätt visar Per på hur undervisning och kunskap kan bli en del av lösningen för att skapa en mer hållbar framtid.


Emma Sjöberg, miljösamordnare, skol- och fritidsförvaltningen Helsingborg.
emma.sjoberg@helsingborg.se