Hjärna-puls-glädje har spridit sig över sundet

Hjärna-puls-glädje, har inte bara spridits runt om i vårt avlånga land, utan även över sundet, då vi förra veckan besöktes av Langhøjskolen från Danmark. Det var en dag fylld av inspiration från båda håll.

När vi mår bra, då presterar vi. Det är väl ingen som kan förhålla sig negativ till det påståendet. Och det var just det vi ville och önskade från start med Drottninghögsskolans hälsoprojekt, att de olika insatserna, främst kopplade till fysisk aktivitet skulle bidra till förbättrade skolresultat. Det som kommit med som bonus är bara Ett bevis på att det skolan gör är rätt och fantastiskt bra.

Alla ska vara med på tåget

I allt utvecklingsarbete som bedrivs, är det av vikt att alla är med på tåget och arbetar mot ett tydligt gemensamt mål. Det finns olika roller, men alla vet sin plats. Hälsa är komplext och i en sån här stor satsning har vi siktet mot ökad måluppfyllelse. Drottninghögsskolan sprider inte bara rörelseglädje, utan lärandeglädje. Pedagogerna lär ute tillsammans med sina elever, då de upptäcker och undersöker yrken, trafik, matematik etc. Under förmiddagarna fylls skolgården av skolans härliga hälsopedagoger och elever, då det är dags för pulsglädje. Eleverna kommer upp i puls, svettas lite grann, skrattar och får frisk luft. Hjärnan mår bra och kroppen utsöndrar endorfiner.

På Drottninghögskolan har vi även naturen och utemiljön som klassrum
På Drottninghögskolan har vi även naturen och utemiljön som klassrum

Varje skola borde sätta hälsan först

Jag tänker att det är av den anledningen många intresserar sig och inspireras av skolans hälsoarbete. Vi arbetar inte bara för att våra elever ska komma vidare i sin utbildning och komma ut i arbetslivet. Utan något mer och större: Friska, glada, hälsosamma barn. I min värld som hälsopedagog, anser jag att varje skola borde sätta hälsan först. Om du inte mår bra, så är det svårare, om inte omöjligt att prestera. Därför blev jag så glad när vi förra veckan fick besök från en skola i Danmark som liksom vi, arbetar hälsofrämjande.

En viktig del i allt utvecklingsarbete, är att alltid sträva mot målet, men stanna upp och inspireras och inspirera. Just detta handlade onsdagen förra veckan om. Våra besökare, fick hänga med på en hjärna-puls-glädje dag. Efter en kort introduktion, fick de kika in hos femmorna och deras flexibla sittning, dansa loss i två brain-breaks hos treorna, observera en utelektion med ettorna och dansa och skratta ute på pulsglädjen tillsammans med eleverna.

Flexibel sittning innebär i femmornas klassrum att eleverna bland annat kan räkna matematik på en motionscykel, i soffan, på golvet eller på en stol vid ett bord.
Flexibel sittning innebär i femmornas klassrum att eleverna bland annat kan räkna matematik på en motionscykel, i soffan, på golvet eller på en stol vid ett bord.

Skolans hälsoredaktion fick även dem ett besök. Eleverna i årskurs fyra arbetade på inför slutspurten, då de denna deadline ska tryckas upp ännu ett nummer av klassens tidning och publiceras skolans aktuellt, med det senaste om skolans hälsoarbete. Vidare inspirerade hälsopedagogerna genom att delge de olika insatser de gör i deras lag och vilken roll de har på skolan. Dagens avrundades med att två elever från årskurs fem, fick beskriva skolans hälsoprojekt utifrån deras perspektiv. Det handlar om ledarskap, förtroende, delaktighet och puls.

Dagen med våra sju kollegor över sundet var ett tecken på att skolan har kommit väldigt långt i sin satsning och att pedagogerna gör ett fantastiskt arbete. Dem och vi var väldigt nöjda efter den varierande heldagen, en studiedag som speglade verksamheten – “träning gör dig smartare!” Vi ser fram emot ett besök på Langhøjskolen till våren!

//Lina Mårtensson
Hälsopedagog och projektledare, Drottninghögsskolan
Helsingborgs stad