Välkommen till mitt klassrum!

”Susanne Jönsson kommer tillbaka till oss och kommer att ha fokus på matte-språk/genre-IKT. Med Susannes tjänst skapar vi förutsättningar för halvklasser i 1-3. Välkommen Susanne!” Så här skrev rektor om mig och höstens organisation. Vilken fantastiskt möjlighet detta är för mig att få göra det jag brinner för och har ägnat mig åt att utveckla. […]

Från jord till bord: Odling på Hamiltons förskola

Från jord till bord. I den här filmen kan du se hur Hamiltons förskola i Helsingborg arbetar med odling och hållbar utveckling.  På Hamiltons förskola har barnen och pedagogerna odlat tillsammans under en lång tid. Men det senaste året har delaktigheten och intresset för odling vuxit ännu lite mer. Utifrån temat Barns relationer till en […]

Hej efter sommaren! Vad händer nu?

Ja, vad händer nu? Där jag är nu är det helt plötsligt läsår 2015-2016. Jag är tillbaka på kontoret på Maria Park efter semestern och det har redan gått en hel arbetsvecka. Idag har jag visserligen brottats med min kontorsstol, men förutom det så är det väldigt trevligt att sätta sig vid tangentbordet igen. Med detta […]

Om prosjektet Rektorer i aksjon

Det overordnede målet med ”Rektorer i aksjon”, har vært å bedre elevenes læringsutbytte og utjevne resultatene mellom skoler.  På denne måten ønsker vi at elevene skal få et likeverdig tilbud på tvers av skoler. Med utgangspunkt i forskning på fremgangsrike skoler og skolesystem, har vi valgt å videreutvikle kompetansen til skolelederne for å oppnå prosjektets […]

Sammanfattning från projektet Rektorer i aktion

I april hölls spridningskonferens Rektorer i aktion för förskolechef, rektor, biträdande rektor, utvecklingsledare på central nivå samt till förvaltningsledning inom förskola och skola. Konferensen hade sin utgångspunkt i projektet Rektorer i aktion och hölls i Helsingborg och i Sandnes. Det övergripande målet med Rektorer i aktion var att förbättra elevers lärande och minska skillnaderna i resultat mellan […]

Rektorer i aktion – presentationer och dokument

Från spridningskonferensen Rektorer i aktion samlar vi nedan presentationsmaterial från medverkande skolor från Helsingborg och Sandnes.

Föreläsning Dennis Shirley – Rektorer i aktion

I den här filmen kan du se Dennis Shirleys föreläsning från spridningskonferensen Rektorer i aktion i Helsingborg 2015. Dr Dennis Shirley är professor i pedagogik vid Lynch School of Education vid Boston College. Hans arbete inom utbildning sträcker sig från mikronivå till makronivå. Från att stödja nyutbildade lärare till att utforma och handleda forsknings- och interventionsprojekt […]

Föreläsning Torbjörn Lund – Rektorer i aktion

I den här filmen kan du se Torbjörn Lunds föreläsning från spridningskonferensen Rektorer i aktion i Helsingborg 2015. Torbjörn Lund är docent vid Tromsö universitet där han arbetar med skolutveckling, pedagogik och aktionsforskning. I Norge är han involverad i den nationella satsingen Vurdering for læring (bedömning för lärande) där han arbetar med nätverkslärande. Han ingår […]

Hur kan vi synliggöra elevens kunskap i multimodala sammanhang?

Digitalisering i skolan handlar som mycket annat i skolan om hur vi säkerställer likvärdigheten i undervisning och bedömning för ett ökat lärande för alla. Ett sätt att säkerställa detta är att undvika att den digitala kompetensen blir en personlig spetskompetens hos några eller en kompetens som enbart finns på vissa skolor. Vi behöver alltså lära […]

Skolkultur och analysverktyg

Föreläsningen utgår från Andy Hargreaves och Ulfs Blossings teorier om skolkulturer. Skolans kultur kan påverka utvecklingsarbetet som bedrivs på en skola. En kulturanalys kan bidra till att synliggöra kulturen och öppna för samtal om inre förutsättningar.