På värsta bästa skolan utmanas och utvecklas både elever och lärare

Drottninghögsskolan är en interkulturell skola där drygt 90 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska. En skola full med utmaningar. En skola full av glädje.

Hur kan det vara att ha förmånen att arbeta på en skola där väldigt många talar mer än ett språk hemma? Där måluppfyllelsen av olika anledningar är låg? Där pedagoger och elever stöttar varandra och värnar om sin skola?

Cissi Warntoft, rektor på Drottninghögsskolan, beskriver skolan som Livfull – många kulturer och många språk, Transparent – alla ska vara medledare och Utmanande – med unika vanliga och ovanliga lösningar.

För att stötta sina pedagoger arbetar ledningsteamet med rektor, biträdande rektor och administrativ samordnare tillgängligt och nära verksamheten bland annat genom “måndagsmöte” varje måndag morgon. Den som är nyanställd på skolan får en fadder och handledning av IKT-pedagog. På skolan får alla arbetslag stöd och handledning av en skolpsykolog och till hösten kommer alla att få en riktad utbildning, kring kulturella frågor, posttraumatisk stress, ledarskap med mera.

Språk och kultur bygger broar och fördjupar lärandet

Att eleverna talar många olika språk är någonting som ses som en tillgång på Drottninghögsskolan och eleverna bestämmer själva om de ska prata med varandra på svenska eller sitt modersmål. Det fördjupar både kunskapen och språket.

– Det är språket som bygger broar och förenar. I klassrummet använder vi alla språk vi kan, parallellt, för att öka elevernas kunskapsutveckling. Andraspråksinlärning är komplext och undervisningen behöver vara både språk- och kunskapsutvecklande. Det gynnar alla elever, säger Åsa Stenroth, förstelärare i Svenska som andraspråk.

Johanna Blomberg, lärare i årskurs 4-6, menar att en högre måluppfyllelse förutsätter att eleverna tycker det är kul att vara i skolan och inte skäms för sitt språk eller bakgrund.

– Vi hjälps åt med att översätta begrepp som är svåra att förstå. Eleverna som har varit i Sverige en längre tid tycker det är kul att få hjälpa de elever som är nyanlända. De översätter och på så sätt repeterar de kunskaperna fast på deras modersmål. De nyanlända lär sig genom att lyssna på den svenska genomgången därefter lyfter de frågor med sina kamrater som gärna hjälper till med att skapa förståelse, säger hon.

Som en del i att stötta lärarna på skolan i det språkutvecklande arbetet får alla utbildning och handledning i genrepedagogik. Med hjälp av genrepedagogiken kan läraren arbeta parallellt med språkutveckling och ämnesundervisning och det har ökat måluppfyllelsen väsentligt.

– Vi har fem elever i årskurs 6 som har svenska som modersmål och 27 elever som har svenska som andraspråk, varav fyra stycken är nyanlända under vårterminen. Av 28 elever var det enbart en som inte klarade målen i svenska, då vi har bortsett från de nyanlända. Det tackar jag genrepedagogiken för, säger Johanna.

Läs mer: Språkutvecklande arbetssätt med genrepedagogik på Drottninghögsskolan

Åsa kan också se att genrepedagogiken har bidragit till att hon själv utvecklat sin undervisning. För henne är det ett tydligt och strukturerat arbetssätt som ger eleverna tillgång till både språk och kunskaper.

– Det berikar att arbeta med barn från olika delar av världen. Jag utmanas hela tiden i att anpassa och utveckla undervisningen så att den passar de elever jag har, säger Åsa.

Stöd till eleverna att tillgodogöra sig undervisningen

Drottninghögsskolan är en av de skolor som tilldelas uppbyggande medel. Den största delen används till personalförstärkning där skolan köper in studiehandledning på 6 olika språk.

–  Läraren och studiehandledaren arbetar och planerar sedan tillsammans för att öka elevernas måluppfyllelse, säger Cissi.

På skolan ser man också att det finns ett stort samband mellan god hälsa och en högre måluppfyllelse. Därför har skolan ett omfattande hälsofrämjande arbete. Det finns en anställd hälsopedagog som är riktad till eleverna, med tanken att god hälsa och god kondition främjar inlärning. Det satsas också på extra simundervisning, för att eleverna ska bli godkända i ämnet Idrott och hälsa.

Läs mer om hälsopedagogens arbete på bloggen: healthdrottninghog.blogg.se

Alla elever och medarbetare får färsk frukt och extra grönsaker varje dag och som enda skola i staden serveras också en helt vegetarisk lunch till alla, en dag per vecka.

Om att utmanas i sin yrkesroll

Att arbeta på Drottninghögsskolan är en utmaning. En utmaning i sin yrkesroll, med unika lösningar. Johanna tror att den utmaningen är positiv och att alla, oavsett yrke, behöver utmanas för att utvecklas. Tillsammans med eleverna formar hon lektionerna och testar nya olika verktyg och arbetssätt.

– Om man inte blir utmanad anser jag att man lätt kör på i samma spår som alltid och då blir yrket enformigt och man tappar själv intresset. Jag har utvecklats enormt mycket under den tid jag har arbetet på Drottninghögsskolan, säger Johanna.

– Som pedagog gynnas jag av att det finns många erfarenheter man kan använda sig av i de olika ämnena. Allt handlar om att göra elever intresserade och om eleverna vill får de gärna använda sig av sin kultur och sitt hemland när de skriver olika texter i svenskan. Att tvinga på en svensk kultur, vad nu det är, verkar för mig ologiskt.

För Åsa är det främst eleverna själva som inspirerar till att skapa goda förutsättningar för dem att lyckas. Det och duktiga kollegor är de största faktorerna till att hon utvecklas tillsammans med sina elever.

– Jag möter många härliga barn och ungdomar som står inför en stor utmaning när de ska börja från början och lära sig ett nytt språk. Att i den ansträngningen få se ögon som glimmar när de lyckas, gör mig både stolt och glad, säger Åsa.

– Språket är självklart en svårighet, men också att föräldrarna kommer från kulturer där skolan sköter skolan och hemmet, hemmet, säger Cissi.

På skolan finns många medarbetare som är flerspråkiga vilket hjälper till att underlätta i kommunikationen med föräldrar. Tolk används vid behov men vid enklare samtal kan eleverna hjälpa till.

– Annars använder vi hela kroppen och ibland ritar vi!

Kommunikationen sker på de sätt som behövs. Det kan vara personliga möten Instagram, bloggar och ibland gamla hederliga ”pappersbrev”.

– Vi har en skola full av elever som älskar sin skola. Och de är nyfikna på att samarbeta och lära tillsammans, säger Cissi.

Nyfiken på att höra mer? På Drottninghögsskolans webb kan du läsa mer om att jobba på skolan.